Lim inn teksten i den stiplede ruten nedenfor og klikk deretter "Generer kravliste" mer info