jm:orientering

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
jm:orientering [2019/05/12 17:44]
Christopher Schive [Oppgaver i forbindelse med arrangement av JM i orientering]
jm:orientering [2019/05/12 17:49]
Christopher Schive [Oppgaver i forbindelse med arrangement av JM i orientering]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Oppgaver i forbindelse med arrangement av JM i orientering ===== ===== Oppgaver i forbindelse med arrangement av JM i orientering =====
  
-  - skaffe ​arrangørklubb/​arrangør (sommerutvalget) +  - Skaffe ​arrangørklubb/​arrangør (sommerutvalget) 
-  - lage innbydelse til arrangementet (arrangør) +  - Lage innbydelse til arrangementet (arrangør) 
-  - legge ut innbydelse på [[http://​www.njif.org/​utvalg/​sommerutvalget/​orientering|NJIFs internettsider]] (sommerutvalget) +  - Legge ut innbydelse på [[http://​www.njif.org/​utvalg/​sommerutvalget/​orientering|NJIFs internettsider]] (sommerutvalget) 
-  - bestille ​premier hos [[https://​follogravering.no/​|Follo premier og gravering]]((De kjenner våre rutiner og har standardgraveringer liggende. Faktura sendes automatisk til NJIF sentralt, så det holder å kontakte dem og si hvilke premier som behøves, og hvor de skal sendes.)) minst en uke før arrangementet (arrangør) +  - Bestille ​premier hos [[https://​follogravering.no/​|Follo premier og gravering]]((De kjenner våre rutiner og har standardgraveringer liggende. Faktura sendes automatisk til NJIF sentralt, så det holder å kontakte dem og si hvilke premier som behøves, og hvor de skal sendes.)) minst en uke før arrangementet (arrangør) 
-  - lage resultatliste (arrangør) +  - Lage resultatliste (arrangør) 
-  - utarbeide ​rapport fra mesterskapet ​etter følgende mal (arrangør) +  - Utarbeide {{ :​jm:​rapport_om_jernbanemesterskap.odt |rapport}} fra mesterskapet (arrangør) 
-  - sende resultatliste og rapport til NJIF((Dette utløser økonomisk støtte fra NJIF til arrangørklubben ( 2500 kr i fastbeløp pluss 50 kr per deltaker). I tillegg kommer annonsestøtte på kr 3000 dersom annonse for JBF er med i innbydelsen.))  +  - Sende resultatliste og rapport til NJIF((Dette utløser økonomisk støtte fra NJIF til arrangørklubben ( 2500 kr i fastbeløp pluss 50 kr per deltaker). I tillegg kommer annonsestøtte på kr 3000 dersom annonse for JBF er med i innbydelsen.)) (arrangør
-  - legge ut resultater på [[http://​www.njif.org/​utvalg/​sommerutvalget/​orientering|NJIFs internettsider]] (sommerutvalget) +  - Legge ut resultater på [[http://​www.njif.org/​utvalg/​sommerutvalget/​orientering|NJIFs internettsider]] (sommerutvalget)
- +
-{{ :​jm:​rapport_om_jernbanemesterskap.odt |rapport}}+
 ===== Arrangementsregler ===== ===== Arrangementsregler =====
  
jm/orientering.txt · Sist endret: 2019/05/12 17:54 av Christopher Schive