jm:orientering

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
jm:orientering [2019/05/12 16:15]
Christopher Schive [Arrangementsregler]
jm:orientering [2019/05/12 17:54] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Arrangementsregler]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Oppgaver i forbindelse med arrangement av JM i orientering ===== ===== Oppgaver i forbindelse med arrangement av JM i orientering =====
  
-  - innhente arrangørklubb/arrangør (sommerutvalget) +  - Skaffe arrangørklubb/arrangør (sommerutvalget) 
-  - lage innbydelse til arrangementet (arrangør) +  - Lage innbydelse til arrangementet (arrangør) 
-  - legge ut innbydelse på [[http://www.njif.org/utvalg/sommerutvalget/orientering|NJIFs internettsider]] (sommerutvalget) +  - Legge ut innbydelse på [[http://www.njif.org/utvalg/sommerutvalget/orientering|NJIFs internettsider]] (sommerutvalget) 
-  - bestille premier hos [[https://follogravering.no/|Follo premier og gravering]]((De kjenner våre rutiner og har standardgraveringer liggende. Faktura sendes automatisk til NJIF sentralt, så det holder å kontakte dem og si hvilke premier som behøves, og hvor de skal sendes.)) minst en uke før arrangementet (arrangør) +  - Bestille premier hos [[https://follogravering.no/|Follo premier og gravering]]((De kjenner våre rutiner og har standardgraveringer liggende. Faktura sendes automatisk til NJIF sentralt, så det holder å kontakte dem og si hvilke premier som behøves, og hvor de skal sendes.)) minst en uke før arrangementet (arrangør) 
-  - legge ut resultater på [[http://www.njif.org/utvalg/sommerutvalget/orientering|NJIFs internettsider]] (sommerutvalget) +  - Lage resultatliste (arrangør) 
 +  - Utarbeide {{ :jm:rapport_om_jernbanemesterskap.odt |rapport}} fra mesterskapet (arrangør) 
 +  - Sende resultatliste og rapport til NJIF((Dette utløser økonomisk støtte fra NJIF til arrangørklubben ( 2500 kr i fastbeløp pluss 50 kr per deltaker). I tillegg kommer annonsestøtte på kr 3000 dersom annonse for JBF er med i innbydelsen.)) (arrangør) 
 +  - Legge ut resultater på [[http://www.njif.org/utvalg/sommerutvalget/orientering|NJIFs internettsider]] (sommerutvalget)
 ===== Arrangementsregler ===== ===== Arrangementsregler =====
  
-Klasser((Ved liten deltakelse kan arrangøren med utvalgets tillatelse slå 2 eller flere aldersklasser sammen)) (atskilt herre- og dameklasser): 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, C og N +**Klasser og løyper**: 
-Løyper: 4,5 - 5 km A-nivå for H16-59, 3-3,5 km A-nivå for H60-69 og D16-69, 2,5-3 km C-nivå og 2-2,5 km N-nivå+  * Klasser((Ved liten deltakelse kan arrangøren med utvalgets tillatelse slå 2 eller flere aldersklasser sammen)) (atskilt herre- og dameklasser): 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, C og N 
 +  Løyper: 4,5 - 5 km A-nivå for H16-59, 3-3,5 km A-nivå for H60-69 og D16-69, 2,5-3 km C-nivå og 2-2,5 km N-nivå
  
-Premiering:+**Premiering**:
   * Medalje til alle jernbanemestere (vinnere i aldersbestemte klasser)   * Medalje til alle jernbanemestere (vinnere i aldersbestemte klasser)
   * Liten pokal til raskeste mann og raskeste kvinne   * Liten pokal til raskeste mann og raskeste kvinne
-  * Stor vandrepokal til beste klubb((Det gis poeng til de 6 beste løperne i de to lengste løypene etter olympisk metode (7, 5, 4, 3, 2, 1) og 1 poeng for hver løpere i hhv. C- og N-klassen.)). Etter 3 napp i vandrepokalen blir den vunnet til odel og eie. Vinner av pokalen besørger gravering hos [[https://follogravering.no/|Follo premier og gravering]]+  * Stor vandrepokal til beste klubb((Det gis poeng til de 6 beste løperne i de to lengste løypene etter olympisk metode (7, 5, 4, 3, 2, 1) og 1 poeng for hver løper i hhv. C- og N-klassen.)). Etter 3 napp i vandrepokalen blir den vunnet til odel og eie. Vinner av pokalen besørger gravering hos [[https://follogravering.no/|Follo premier og gravering]]
  
jm/orientering.1557670527.txt.gz · Sist endret: 2019/05/12 16:15 av Christopher Schive