kompetansekrav:kompetansekrav_for_godkjenner_av_spor

Kompetansekrav for godkjenner av spor

0.1 Beskrivelse av rollen

Utfører arbeid på banetekniske systemer.

0.2 Kompetansekrav

0.2.1 Utdannelse

Fagbrev som banemontør/-reparatør.

0.2.2 Helsekrav

Gjennomført helseundersøkelse iht. Helsekravforskriften, jernbanepersonell.

0.2.3 Opprettholdelse av kompetanse

Beståẗt repetisjonskurs banemontør/-reparatør hvert 3. år

0.3 Kravstiller kompetanse

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

kompetansekrav/kompetansekrav_for_godkjenner_av_spor.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:58 (ekstern redigering)