kompetansekrav:kompetansekrav_for_sluttkontrollor_f

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
kompetansekrav:kompetansekrav_for_sluttkontrollor_f [2015/06/25 14:10]
Daniel Raknes Links adapted because of a move operation
kompetansekrav:kompetansekrav_for_sluttkontrollor_f [2017/09/11 16:58] (nåværende versjon)
Linje 3: Linje 3:
 ==== - Beskrivelse av rollen ==== ==== - Beskrivelse av rollen ====
   ​   ​
-Utfører funksjonskontroll av Jernbaneverkets ​anlegg for styring, kontroll og signal.+Utfører funksjonskontroll av Bane NORs anlegg for styring, kontroll og signal.
  
 === - Type arbeid relatert til sikkerhet === === - Type arbeid relatert til sikkerhet ===
Linje 25: Linje 25:
  
 Kurs: Kurs:
-  * Bestått sluttkontrollørkurs,​ med repetisjonsfrekvens som angitt i [[lp_sa:​sluttkontrollorkurs|Jernbaneverkets ​læreplaner]] ​+  * Bestått sluttkontrollørkurs,​ med repetisjonsfrekvens som angitt i [[lp_sa:​sluttkontrollorkurs|Bane NORs læreplaner]] ​
   * Bestått årlig FSE, forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg ​   * Bestått årlig FSE, forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg ​
   * Deltatt på årlig førstehjelpskurs iht. FSE    * Deltatt på årlig førstehjelpskurs iht. FSE 
-  * Bestått kurs i regler for kontroll, som angitt i [[menyer:​kontroll|Jernbaneverkets ​læreplaner]]  +  * Bestått kurs i regler for kontroll, som angitt i [[menyer:​kontroll|Bane NORs læreplaner]]  
-  * Bestått kurs om relevante systemer, som angitt i [[menyer:​laereplaner_for_signalfag|Jernbaneverkets ​læreplaner]] ​+  * Bestått kurs om relevante systemer, som angitt i [[menyer:​laereplaner_for_signalfag|Bane NORs læreplaner]] ​
   * Bestått kurs i "​signalfag for ingeniører" ​   * Bestått kurs i "​signalfag for ingeniører" ​
  
Linje 42: Linje 42:
 ==== - Kravstiller kompetanse ==== ==== - Kravstiller kompetanse ====
   ​   ​
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi ​og regelverk
kompetansekrav/kompetansekrav_for_sluttkontrollor_f.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:58 (ekstern redigering)