lp_ba:repetisjonskurs_i_aluminotermisk_sveising

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_ba:repetisjonskurs_i_aluminotermisk_sveising [2016/02/22 15:34]
jcs
lp_ba:repetisjonskurs_i_aluminotermisk_sveising [2017/09/19 10:50]
jcs [Kompetansekrav til opplæringspersonell]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Jerbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kompetansekrav ===== ===== Kompetansekrav =====
Linje 15: Linje 15:
 Sveisesertifikat Sveisesertifikat
    
-Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]]+Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Bane NORs tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]]
  
 ==== Kompetansenivå ==== ==== Kompetansenivå ====
Linje 49: Linje 49:
    
   * Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for skjøtsveising av skinner   * Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for skjøtsveising av skinner
-  * Utføre skinnesveising i henhold til bestemmelser i Jernbaneverkets tekniske regelverk +  * Utføre skinnesveising i henhold til bestemmelser i Bane NORs tekniske regelverk 
   * Bruke riktig verneutstyr i forbindelse med skinnesveising   * Bruke riktig verneutstyr i forbindelse med skinnesveising
   * Slipe og kontrollere ferdig sveis   * Slipe og kontrollere ferdig sveis
Linje 59: Linje 59:
 ===== Kompetansekrav til opplæringspersonell ===== ===== Kompetansekrav til opplæringspersonell =====
  
-Et av følgende:+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
  
-  * Bachelor innen maskin eller bygg&anlegg med 3 års erfaring innen overbygningsfaget 
-  * 5 års erfaring fra aluminiotermisk sveising og gyldig sertifikat for den aluminotermiske sveisemetode det skal undervises i. 
- 
-Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens krav til fagkompetanse, formidlingsevne og pedagogisk forståelse. 
  
 ===== Prinsipper for prøving/eksamen ===== ===== Prinsipper for prøving/eksamen =====
Linje 74: Linje 70:
 ===== Krav til praksis etter endt opplæring ===== ===== Krav til praksis etter endt opplæring =====
  
-Krav til praksis fremgår i Jernbaneverkets tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]]+Krav til praksis fremgår i Bane NORs tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]]
  
 ==== Sertifisering ==== ==== Sertifisering ====
Linje 80: Linje 76:
 Sertifikat utstedes av 3. part sertifiseringsorgan. Sertifikat utstedes av 3. part sertifiseringsorgan.
  
-Jernbaneverket utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. part sertifiseringsorgan.+Bane NOR utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. part sertifiseringsorgan.
  
lp_ba/repetisjonskurs_i_aluminotermisk_sveising.txt · Sist endret: 2017/09/19 10:50 av jcs