lp_ba:repetisjonskurs_i_aluminotermisk_sveising
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2016/02/16 09:32) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Repetisjonskurs/typegodkjenning i aluminiotermisk sveising (thermitsveising)

Eier av læreplanen

Jerbaneverket, Teknologi

Utarbeidet av

Jernbaneverket, Teknologi

Kompetansekrav

Sertifisering

Sveisesertifikat

Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

Kompetansenivå

Nivå 2: Baneteknikk

Nivå 3: Skinnesveising

Eksamenskoder

Eksamenskode teorieksamen, typegodkjenning (Sowos, SKV, PLA eller HPW): 53141

Eksamenskode praktisk eksamen, typegodkjenning (Sowos, SKV, PLA eller HPW): 53141

Kurslengde/omfang

2 dager teori og praktisk undervisning, inklusive eksamener.

Målgruppe

Fagarbeidere med eller uten fagbrev

Krav til forkunnskaper

  • Bestått Grunnkurs aluminiotermisk sveisemetode (thermitsveising)
  • Tidligere sertifisert sveiser

Innlæringsmål

Hovedmål

Etter endt kurs skal deltaker kunne foreta skjøtsveis av skinner med aluminiotermisk sveisemetode.

Delmål

  • Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for skjøtsveising av skinner
  • Utføre skinnesveising i henhold til bestemmelser i Jernbaneverkets tekniske regelverk
  • Bruke riktig verneutstyr i forbindelse med skinnesveising
  • Slipe og kontrollere ferdig sveis

Maksimalt antall deltakere

12 deltakere

Kompetansekrav til opplæringspersonell

Et av følgende:

  • Bachelor innen maskin eller bygg&anlegg med 3 års erfaring innen overbygningsfaget
  • 5 års erfaring fra aluminiotermisk sveising og gyldig sertifikat for den aluminotermiske sveisemetode det skal undervises i.

Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens krav til fagkompetanse, formidlingsevne og pedagogisk forståelse.

Prinsipper for prøving/eksamen

Teoretisk og praktisk eksamen.

Etter bestått teoretisk og praktisk eksamen utstedes kursbevis.

Krav til praksis etter endt opplæring

Krav til praksis fremgår i Jernbaneverkets tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

Sertifisering

Sertifikat utstedes av 3. part sertifiseringsorgan.

Jernbaneverket utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. part sertifiseringsorgan.

lp_ba/repetisjonskurs_i_aluminotermisk_sveising.1455611569.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)