lp_ba:repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_ba:repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising [2013/12/02 12:39]
Christopher Schive opprettet
lp_ba:repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising [2017/09/19 10:51]
Christopher Schive [Kompetansekrav til opplæringspersonell]
Linje 1: Linje 1:
-Læreplan +====== LæreplanRepetisjonskurs påleggsveising (reparasjonssveising) ====== 
-Repetisjonskurs påleggsveising (reparasjonssveising) +===== Eier av læreplanen =====
-  +
-Eier av læreplanen: Teknologidirektør+
  
-Utarbeidet av: +Bane NOR,  InfrastrukturTeknologi og regelverk
- Teknologi +
-Kompetansekrav: +
- Sertifisering: Sveisesertifikat  +
-Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere  +
-Kompetansenivå:  +
-Nivå 2: Baneteknikk +
-Nivå 3: Skinnesveising +
-Agressokode Eksamenskode teorieksamentypegodkjenning:  Elektrode (MMA)  og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler +
-Eksamenskode praktisk eksamentypegodkjenning: Elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler +
  
-Eksamenskode for teorieksamen og praktisk eksamen må opprettes +===== Utarbeidet av ===== 
-Kurslengde/omfang 5 dager teoretisk og praktisk undervisning, inklusive eksamener + 
-Målgruppe Tidligere sertifisert påleggssveiser som skal ha ny sertifisering i  elektrode (MMA)  og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler +Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
-Krav til forkunnskaper + 
- Bestått Grunnkurs påleggssveising (reparasjonssveising) +===== Kompetansekrav ===== 
-Tidligere sertifisert påleggssveiser + 
-Innlæringsmål +==== Sertifisering ==== 
- HovedmålEtter endt kurs skal deltaker kunne utføre påleggssveising av skinner med dekket elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) + 
- Delmål +Sveisesertifikat 
-Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for påleggssveising av skinner + 
-Følge bestemmelser i Jernbaneverkets tekniske regelverk for påleggssveising  +Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Bane NORs tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]] 
-Gjøre rede for hvilke vurderingskriterier som gjelder for de forskjellige skadetyper ved bruk av Feilkatalog for skinnekryss + 
-Gjøre rede for hvilke temperaturgrenser som gjelder ved påleggssveising +==== Kompetansenivå ==== 
-Bruke riktig verneutstyr i forbindelse med sveisearbeidet + 
-Slipe og kontrollere ferdig sveis +  * Nivå 2: Baneteknikk 
-Utføre geometrikontroll og sprekksøking+  * Nivå 3: Skinnesveising 
 +===== Eksamenskoder ===== 
 + 
 +Eksamenskode teorieksamen, typegodkjenning (elektrode (MMA)  og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler): 53142 
 + 
 +Eksamenskode praktisk eksamen, typegodkjenning (elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler): 53142 
 +===== Kurslengde/omfang ===== 
 +5 dager teoretisk og praktisk undervisning, inklusive eksamener 
 + 
 +===== Målgruppe ===== 
 + 
 +Tidligere sertifisert påleggssveiser som skal ha ny sertifisering i  elektrode (MMA)  og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler 
 + 
 +===== Krav til forkunnskaper ===== 
 + 
 +  * Bestått Grunnkurs påleggssveising (reparasjonssveising) 
 +  Tidligere sertifisert påleggssveiser 
 + 
 +===== Innlæringsmål ===== 
 + 
 +==== Hovedmål ==== 
 + 
 +Etter endt kurs skal deltaker kunne utføre påleggssveising av skinner med dekket elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) 
 + 
 +==== Delmål ==== 
 +  
 +  * Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for påleggssveising av skinner 
 +  Følge bestemmelser i Bane NORs tekniske regelverk for påleggssveising  
 +  Gjøre rede for hvilke vurderingskriterier som gjelder for de forskjellige skadetyper ved bruk av //Feilkatalog for skinnekryss// 
 +  Gjøre rede for hvilke temperaturgrenser som gjelder ved påleggssveising 
 +  Bruke riktig verneutstyr i forbindelse med sveisearbeidet 
 +  Slipe og kontrollere ferdig sveis 
 +  Utføre geometrikontroll og sprekksøking
   
-Maksimalt antall deltakere 12 deltakere +===== Maksimalt antall deltakere =====
-Kompetansekrav til opplæringspersonell Et av følgende: +
-• Bachelor innen maskin eller bygg&anlegg med 3 års erfaring innen overbygningsfaget +
-• 5 års erfaring fra påleggsveising av skinner og sporveksler og gyldig sertifikat for påleggsveising+
  
-Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens krav til fagkompetanse, formidlingsevne og pedagogisk forståelse+12 deltakere 
-Prinsipper for prøving/eksamen:+ 
 +===== Kompetansekrav til opplæringspersonell ===== 
 + 
 +  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]]
 + 
 +===== Prinsipper for prøving/eksamen ===== 
 + 
 +Teoretisk og praktisk eksamen.
  
- Teoretisk og praktisk eksamen. 
 Etter bestått teoretisk og praktisk eksamen utstedes kursbevis. Etter bestått teoretisk og praktisk eksamen utstedes kursbevis.
-Krav til praksis etter endt opplæring: Krav til praksis fremgår i Jernbaneverkets tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere 
-Sertifisering: 
-Sertifikat utstedes av 3. part sertifiseringsorgan 
-Jernbaneverkets teknologistab utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. partsertifiseringsorgan. 
  
 +===== Krav til praksis etter endt opplæring =====
 +
 +Krav til praksis fremgår i Bane NORs tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]]
 +
 +===== Sertifisering =====
 +
 +Sertifikat utstedes av 3. parts sertifiseringsorgan
 +
 +Bane NORs teknologistab utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. parts sertifiseringsorgan.
lp_ba/repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising.txt · Sist endret: 2017/09/19 10:51 av Christopher Schive