lp_ba:repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_ba:repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising [2014/06/17 15:28]
jcs Godkjent
lp_ba:repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising [2017/09/11 16:56]
127.0.0.1 ekstern redigering
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Repetisjonskurs påleggsveising (reparasjonssveising) ====== ====== Læreplan: Repetisjonskurs påleggsveising (reparasjonssveising) ======
- 
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kompetansekrav ===== ===== Kompetansekrav =====
Linje 15: Linje 14:
 Sveisesertifikat Sveisesertifikat
  
-Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]]+Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Bane NORs tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]]
  
 ==== Kompetansenivå ==== ==== Kompetansenivå ====
Linje 21: Linje 20:
   * Nivå 2: Baneteknikk   * Nivå 2: Baneteknikk
   * Nivå 3: Skinnesveising   * Nivå 3: Skinnesveising
-===== Agressokode ===== +===== Eksamenskoder =====
- +
-Eksamenskode teorieksamen, typegodkjenning:  Elektrode (MMA)  og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler +
- +
-Eksamenskode praktisk eksamen, typegodkjenning: Elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler +
  
-Eksamenskode for teorieksamen og praktisk eksamen må opprettes+Eksamenskode teorieksamen, typegodkjenning (elektrode (MMA)  og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler): 53142
  
 +Eksamenskode praktisk eksamen, typegodkjenning (elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler): 53142
 ===== Kurslengde/omfang ===== ===== Kurslengde/omfang =====
 5 dager teoretisk og praktisk undervisning, inklusive eksamener 5 dager teoretisk og praktisk undervisning, inklusive eksamener
Linje 50: Linje 46:
    
   * Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for påleggssveising av skinner   * Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for påleggssveising av skinner
-  * Følge bestemmelser i Jernbaneverkets tekniske regelverk for påleggssveising +  * Følge bestemmelser i Bane NORs tekniske regelverk for påleggssveising 
   * Gjøre rede for hvilke vurderingskriterier som gjelder for de forskjellige skadetyper ved bruk av //Feilkatalog for skinnekryss//   * Gjøre rede for hvilke vurderingskriterier som gjelder for de forskjellige skadetyper ved bruk av //Feilkatalog for skinnekryss//
   * Gjøre rede for hvilke temperaturgrenser som gjelder ved påleggssveising   * Gjøre rede for hvilke temperaturgrenser som gjelder ved påleggssveising
Linje 78: Linje 74:
 ===== Krav til praksis etter endt opplæring ===== ===== Krav til praksis etter endt opplæring =====
  
-Krav til praksis fremgår i Jernbaneverkets tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]]+Krav til praksis fremgår i Bane NORs tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]]
  
 ===== Sertifisering ===== ===== Sertifisering =====
Linje 84: Linje 80:
 Sertifikat utstedes av 3. parts sertifiseringsorgan Sertifikat utstedes av 3. parts sertifiseringsorgan
  
-Jernbaneverkets teknologistab utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. parts sertifiseringsorgan.+Bane NORs teknologistab utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. parts sertifiseringsorgan.
lp_ba/repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising.txt · Sist endret: 2017/09/19 10:51 av jcs