lp_ba:repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_ba:repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising [2016/02/22 15:35]
Christopher Schive
lp_ba:repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising [2017/09/19 10:51]
Christopher Schive [Kompetansekrav til opplæringspersonell]
Linje 2: Linje 2:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kompetansekrav ===== ===== Kompetansekrav =====
Linje 14: Linje 14:
 Sveisesertifikat Sveisesertifikat
  
-Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]]+Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Bane NORs tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]]
  
 ==== Kompetansenivå ==== ==== Kompetansenivå ====
Linje 46: Linje 46:
    
   * Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for påleggssveising av skinner   * Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for påleggssveising av skinner
-  * Følge bestemmelser i Jernbaneverkets tekniske regelverk for påleggssveising +  * Følge bestemmelser i Bane NORs tekniske regelverk for påleggssveising 
   * Gjøre rede for hvilke vurderingskriterier som gjelder for de forskjellige skadetyper ved bruk av //Feilkatalog for skinnekryss//   * Gjøre rede for hvilke vurderingskriterier som gjelder for de forskjellige skadetyper ved bruk av //Feilkatalog for skinnekryss//
   * Gjøre rede for hvilke temperaturgrenser som gjelder ved påleggssveising   * Gjøre rede for hvilke temperaturgrenser som gjelder ved påleggssveising
Linje 59: Linje 59:
 ===== Kompetansekrav til opplæringspersonell ===== ===== Kompetansekrav til opplæringspersonell =====
  
-Ett av følgende: +  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
- +
-  * Bachelor innen maskin eller bygg&anlegg med 3 års erfaring innen overbygningsfaget +
-  * 5 års erfaring fra påleggsveising av skinner og sporveksler og gyldig sertifikat for påleggsveising +
- +
-Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens krav til fagkompetanse, formidlingsevne og pedagogisk forståelse.+
  
 ===== Prinsipper for prøving/eksamen ===== ===== Prinsipper for prøving/eksamen =====
Linje 74: Linje 69:
 ===== Krav til praksis etter endt opplæring ===== ===== Krav til praksis etter endt opplæring =====
  
-Krav til praksis fremgår i Jernbaneverkets tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]]+Krav til praksis fremgår i Bane NORs tekniske regelverk: [[https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Godkjenning_av_skinnesveisere|Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere]]
  
 ===== Sertifisering ===== ===== Sertifisering =====
Linje 80: Linje 75:
 Sertifikat utstedes av 3. parts sertifiseringsorgan Sertifikat utstedes av 3. parts sertifiseringsorgan
  
-Jernbaneverkets teknologistab utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. parts sertifiseringsorgan.+Bane NORs teknologistab utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. parts sertifiseringsorgan.
lp_ba/repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising.txt · Sist endret: 2017/09/19 10:51 av Christopher Schive