lp_ba:repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/09/11 16:56) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Repetisjonskurs påleggsveising (reparasjonssveising)

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kompetansekrav

Sertifisering

Sveisesertifikat

Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Bane NORs tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

Kompetansenivå

 • Nivå 2: Baneteknikk
 • Nivå 3: Skinnesveising

Eksamenskoder

Eksamenskode teorieksamen, typegodkjenning (elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler): 53142

Eksamenskode praktisk eksamen, typegodkjenning (elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler): 53142

Kurslengde/omfang

5 dager teoretisk og praktisk undervisning, inklusive eksamener

Målgruppe

Tidligere sertifisert påleggssveiser som skal ha ny sertifisering i elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler

Krav til forkunnskaper

 • Bestått Grunnkurs påleggssveising (reparasjonssveising)
 • Tidligere sertifisert påleggssveiser

Innlæringsmål

Hovedmål

Etter endt kurs skal deltaker kunne utføre påleggssveising av skinner med dekket elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW)

Delmål

 • Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for påleggssveising av skinner
 • Følge bestemmelser i Bane NORs tekniske regelverk for påleggssveising
 • Gjøre rede for hvilke vurderingskriterier som gjelder for de forskjellige skadetyper ved bruk av Feilkatalog for skinnekryss
 • Gjøre rede for hvilke temperaturgrenser som gjelder ved påleggssveising
 • Bruke riktig verneutstyr i forbindelse med sveisearbeidet
 • Slipe og kontrollere ferdig sveis
 • Utføre geometrikontroll og sprekksøking

Maksimalt antall deltakere

12 deltakere

Kompetansekrav til opplæringspersonell

Ett av følgende:

 • Bachelor innen maskin eller bygg&anlegg med 3 års erfaring innen overbygningsfaget
 • 5 års erfaring fra påleggsveising av skinner og sporveksler og gyldig sertifikat for påleggsveising

Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens krav til fagkompetanse, formidlingsevne og pedagogisk forståelse.

Prinsipper for prøving/eksamen

Teoretisk og praktisk eksamen.

Etter bestått teoretisk og praktisk eksamen utstedes kursbevis.

Krav til praksis etter endt opplæring

Krav til praksis fremgår i Bane NORs tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

Sertifisering

Sertifikat utstedes av 3. parts sertifiseringsorgan

Bane NORs teknologistab utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. parts sertifiseringsorgan.

lp_ba/repetisjonskurs_paleggsveising_reparasjonssveising.1505141760.txt.gz · Sist endret: 2017/09/11 16:56 av 127.0.0.1