lp_el:2._person_ved_frakobling

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_el:2._person_ved_frakobling [2016/06/09 12:49]
infra
lp_el:2._person_ved_frakobling [2016/09/28 09:19]
infra [Mål]
Linje 32: Linje 32:
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
-  * Jernbaneverkets kurs Sikkert arbeid i og ved spor for entreprenører”+  * Jernbaneverkets kurs Sikkert arbeid i og ved Jernbaneerkets infrastruktur, del 1 og 2
   * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder   * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder
  
Linje 61: Linje 61:
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
  
-|Grunnkurs|Flervalgseksamen, 30 min|+|Grunnkurs|30 min|
  
 Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
Linje 77: Linje 77:
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
   * FSE   * FSE
 +  * Instruks for andre person
   * bidra til at sikkerhetstiltak blir etablert og avviklet på en tilfredsstillende måte   * bidra til at sikkerhetstiltak blir etablert og avviklet på en tilfredsstillende måte
   * gjeldende varslingsrutiner ved ulykker iht. Jernbaneverkets instruks   * gjeldende varslingsrutiner ved ulykker iht. Jernbaneverkets instruks
  
 +Kandidaten skal kjenne til: 
 +  * koblingsskjemaets oppbygning
lp_el/2._person_ved_frakobling.txt · Sist endret: 2023/02/20 13:46 av andlis