lp_el:2._person_ved_frakobling

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_el:2._person_ved_frakobling [2016/09/28 09:16]
infra [Krav til forkunnskaper]
lp_el:2._person_ved_frakobling [2016/09/28 09:19]
infra [Mål]
Linje 61: Linje 61:
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
  
-|Grunnkurs|Flervalgseksamen, 30 min|+|Grunnkurs|30 min|
  
 Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
Linje 77: Linje 77:
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
   * FSE   * FSE
 +  * Instruks for andre person
   * bidra til at sikkerhetstiltak blir etablert og avviklet på en tilfredsstillende måte   * bidra til at sikkerhetstiltak blir etablert og avviklet på en tilfredsstillende måte
   * gjeldende varslingsrutiner ved ulykker iht. Jernbaneverkets instruks   * gjeldende varslingsrutiner ved ulykker iht. Jernbaneverkets instruks
  
 +Kandidaten skal kjenne til: 
 +  * koblingsskjemaets oppbygning
lp_el/2._person_ved_frakobling.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)