lp_el:2._person_ved_frakobling

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_el:2._person_ved_frakobling [2014/09/05 09:32]
Christopher Schive opprettet
lp_el:2._person_ved_frakobling [2017/09/11 16:56] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan 2. person ved frakobling i Jernbaneverkets høyspenningsanlegg ======+====== Læreplan 2. person ved frakobling i Bane NORs høyspenningsanlegg ======
  
 Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.
Linje 5: Linje 5:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, Infrastrukturdirektøren+ Bane NOR, Infrastrukturdirektøren
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
 Sakkyndig driftsledere Sakkyndig driftsledere
- 
 ===== Eksamenskode ===== ===== Eksamenskode =====
 +53150
 +===== Sertifiseringskode =====
  
 |Sertifikatkode|2432| |Sertifikatkode|2432|
Linje 22: Linje 23:
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
  
-Personer som skal bistå Leder for elsikkerhet ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak og bistå ved en eventuell ulykke i Jernbaneverkets høyspenningsanlegg+Personer som skal bistå Leder for elsikkerhet ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak og bistå ved en eventuell ulykke i Bane NORs høyspenningsanlegg
  
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
  
-Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk+  * Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk 
 +  * Personen som gjennomfører kurset må være over 18 år
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
-  * Jernbaneverkets kurs Sikkert arbeid i og ved spor for entreprenører”+  * Bane NORs kurs Sikkert arbeid i og ved Jernbaneerkets infrastruktur, del 1 og 2
   * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder   * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder
  
Linje 59: Linje 61:
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
  
-|Grunnkurs|Flervalgseksamen, 30 min|+|Grunnkurs|30 min|
  
 Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
Linje 69: Linje 71:
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
  
-Instruktøren skal godkjennes i henhold til Jernbaneverkets retningslinjer for godkjenning av instruktører+Instruktøren skal godkjennes i henhold til Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
Linje 75: Linje 77:
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
   * FSE   * FSE
 +  * Instruks for andre person
   * bidra til at sikkerhetstiltak blir etablert og avviklet på en tilfredsstillende måte   * bidra til at sikkerhetstiltak blir etablert og avviklet på en tilfredsstillende måte
-  * gjeldende varslingsrutiner ved ulykker iht. Jernbaneverkets instruks+  * gjeldende varslingsrutiner ved ulykker iht. Bane NORs instruks
  
 +Kandidaten skal kjenne til:
 +  * koblingsskjemaets oppbygning
lp_el/2._person_ved_frakobling.1409902330.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)