lp_el:2._person_ved_frakobling

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_el:2._person_ved_frakobling [2016/09/28 09:17]
infra [Eksamen]
lp_el:2._person_ved_frakobling [2017/09/11 16:56] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan 2. person ved frakobling i Jernbaneverkets høyspenningsanlegg ======+====== Læreplan 2. person ved frakobling i Bane NORs høyspenningsanlegg ======
  
 Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.
Linje 5: Linje 5:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, Infrastrukturdirektøren+ Bane NOR, Infrastrukturdirektøren
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
Linje 23: Linje 23:
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
  
-Personer som skal bistå Leder for elsikkerhet ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak og bistå ved en eventuell ulykke i Jernbaneverkets høyspenningsanlegg+Personer som skal bistå Leder for elsikkerhet ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak og bistå ved en eventuell ulykke i Bane NORs høyspenningsanlegg
  
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
Linje 32: Linje 32:
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
-  * Jernbaneverkets kurs i Sikkert arbeid i og ved Jernbaneerkets infrastruktur, del 1 og 2+  * Bane NORs kurs i Sikkert arbeid i og ved Jernbaneerkets infrastruktur, del 1 og 2
   * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder   * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder
  
Linje 71: Linje 71:
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
  
-Instruktøren skal godkjennes i henhold til Jernbaneverkets retningslinjer for godkjenning av instruktører+Instruktøren skal godkjennes i henhold til Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
Linje 77: Linje 77:
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
   * FSE   * FSE
 +  * Instruks for andre person
   * bidra til at sikkerhetstiltak blir etablert og avviklet på en tilfredsstillende måte   * bidra til at sikkerhetstiltak blir etablert og avviklet på en tilfredsstillende måte
-  * gjeldende varslingsrutiner ved ulykker iht. Jernbaneverkets instruks +  * gjeldende varslingsrutiner ved ulykker iht. Bane NORs instruks
  
 +Kandidaten skal kjenne til:
 +  * koblingsskjemaets oppbygning
lp_el/2._person_ved_frakobling.1475047065.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)