lp_el:2._person_ved_frakobling
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2016/09/28 09:19) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2016/06/09 12:49) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan 2. person ved frakobling i Jernbaneverkets høyspenningsanlegg

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Infrastrukturdirektøren

Utarbeidet av

Sakkyndig driftsledere

Eksamenskode

53150

Sertifiseringskode

Sertifikatkode2432

Kurslengde

Grunnkurs1 dag
RepetisjonskursFSE og førstehjelp med fokus på strømskader

Målgruppe

Personer som skal bistå Leder for elsikkerhet ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak og bistå ved en eventuell ulykke i Jernbaneverkets høyspenningsanlegg

Betingelse

 • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk
 • Personen som gjennomfører kurset må være over 18 år

Krav til forkunnskaper

 • Jernbaneverkets kurs i Sikkert arbeid i og ved Jernbaneerkets infrastruktur, del 1 og 2
 • Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kursdeltaker skal etter endt opplæring kunne ivareta funksjonen som 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 12 måneder

Sertifiseringskode

utstedes årlig ved bestått kurs i “Forskrift for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg”, samt godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader

Gjennomføring

 • Teoretisk undervisning
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere

Eksamen

Grunnkurs30 min

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Nytt grunnkurs og ny eksamen

Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes i henhold til Jernbaneverkets retningslinjer for godkjenning av instruktører

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • FSE
 • Instruks for andre person
 • bidra til at sikkerhetstiltak blir etablert og avviklet på en tilfredsstillende måte
 • gjeldende varslingsrutiner ved ulykker iht. Jernbaneverkets instruks

Kandidaten skal kjenne til:

 • koblingsskjemaets oppbygning
lp_el/2._person_ved_frakobling.1475047151.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)