lp_el:arbeid_under_spenning_i_lavspenningsanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_el:arbeid_under_spenning_i_lavspenningsanlegg [2015/11/05 15:40]
infra [Sertifikatkode]
lp_el:arbeid_under_spenning_i_lavspenningsanlegg [2017/09/11 16:56] (nåværende versjon)
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, Infrastrukturdirektør+ Bane NOR, Infrastrukturdirektør
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
Linje 20: Linje 20:
  
   * Montører   * Montører
-  * Lærlinger og andre som skal arbeide med Jernbaneverkets lavspenningsanlegg+  * Lærlinger og andre som skal arbeide med Bane NORs lavspenningsanlegg
  
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
Linje 34: Linje 34:
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
  
-Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne ivareta elsikkerheten ved arbeid på spenningsførende avspenningsanlegg og også kunne utpekes som AFA (Ansvarlig for arbeid)+Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne ivareta elsikkerheten ved arbeid på spenningsførende lavspenningsanlegg. Person med fagbrev i elektrofag skal også kunne utpekes som AFA (Ansvarlig for arbeid).
  
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
Linje 67: Linje 67:
   * Dokumentert praksis i AUS arbeid   * Dokumentert praksis i AUS arbeid
  
-Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Jernbaneverkets retningslinjer.+Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Bane NORs retningslinjer.
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
lp_el/arbeid_under_spenning_i_lavspenningsanlegg.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)