lp_el:beredskapstest_for_tele
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/09/19 11:23) ble godkjent av infra.

Læreplan: Beredskapstest for tele

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastrukturdirektøren

Utarbeidet av

Avdelingsleder Feltdrift

Eksamenskode

Eksamenskode61525

Kurslengde

Grunnkurs ved behov1 dag
Interaktiv eksamen 60 minutter

Målgruppe

Fagpersonell tele som er eller skal delta i beredskapsordningen

Betingelse

 • Eksamen foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk
 • Eksamen er kun for Bane NORs ansatte

Krav til forkunnskaper

Fagbrev gruppe S/ telekommunikasjonsmontør eller tilsvarende

Kompetanse etter gjennomført eksamen

Etter avlagt og bestått eksamen kan kandidaten delta i beredskapsordningen

Godkjenningsperiode

Eksamenskoden har 13 måneder gyldighet fra bestått eksamensdato

Gjennomføring

1 dag oppfriskningskurs ved behov og interaktiv eksamen

Maks antall deltakere

Oppfriskningskurs20 deltakere
Eksamen ubegrenset

Eksamen

60 minutter interaktiv flervalgseksamen.

Kontinuasjon

Ny eksamen etter minimum 5 virkedager. Ved ikke bestått på 3. gangs eksamen vil personalleder gjøre en individuell vurdering av kandidaten.

Krav til instruktørpersonell

 • Minimum fagbrev gruppe S/ telekommunikasjonsmontør eller tilsvarende
 • Ha minimum 200 timer relevant praksis per år

Mål

Kandidaten skal gjennom følgende 11 områder med tilhørende mål:

1. Adgangskontroll

Kandidaten skal kunne:

 • Bytte ut enheter i systemet
 • Sjekke om kortleser er ok
 • Sjekke backup batteri

Kandidaten skal kjenne til:

 • Programmere en adgangsdør
 • Hvor reservenøkler finnes

2. Transmisjon

Kandidaten skal kunne:

 • Sjekke at det er strøm på enheten
 • Sjekke om porten er oppe
 • Pinge IP-adresser
 • Kontrollere spenningstilførsel

Kandidaten skal kjenne til:

 • Legge inn konfig. på enhetene
 • Konfiguerere flexmodem

3. Kundeinformasjon

Kandidaten skal kunne:

 • Logge seg på VMware
 • Kontrollere at elementene er på nett ved ping
 • Bruk av Putty og ThightVNC viewer
 • Logge seg på enhetene for omstart
 • Konfigurere enhetene ved utskifting

Kandidaten skal kjenne til:

 • IP-adresser via accelops
 • Strukturering av kundeinformasjon på en stasjon
 • Dokumentasjon i ProArc

4. Likerettere og batterier

Kandidaten skal kunne:

 • Prinsipiell virkemåte til et likerettersystem
 • Farer forbundet med batterianlegg
 • Sikkerhetsutstyr/verneutstyr
 • Hvilke verktøy og instrumenter som brukes
 • Hva slags datautrustning som skal brukes
 • Hvordan tilkoble og logge seg på med PC
 • Hva de forskjellige led-indikatorer betyr
 • Hva som er forskjellen på systemene
 • Vite hvor batteriene er tilkoblet
 • Typiske feilkilder
 • Fremgangsmåte for å koble fra batteriene
 • Verifisere at systemet fungerer og at spenninger og strømmer er innenfor godkjente nivåer

Kandidaten skal kjenne til:

 • Hvordan bruke programmet Powersuit og WinPower
  • Hvordan starte program
  • Passord
 • Hvordan lese av status, logg og alarmer i displayet
  • Hvordan bruke menyen og knapper på modulen
  • Hvordan resette alarmer i displayet
  • Hvordan bruke menyen og knapper på modulen
 • Hvordan lese av status, logg og alarmer på PC

5. HP servicemanager, hendelseslogg, BaneData, VMware og Telemator

Kandidaten skal kunne:

 • HP Service Manager:
  • Logge seg inn på systemet
  • Finne sin oppgave med ID nummer
  • Åpne oppgaven
  • Vite hvordan en oppdaterer journalen
  • Vite hvordan en endrer Status
 • Hendelses Logg:
  • Hva HL brukes til
  • Hvordan logge seg på
  • Hvordan bruke søkemulighetene til å finne frem til aktuelle saker (tele)
  • Hvordan åpne en sak
 • BaneData:
  • Hva Mobilt BaneData brukes til
  • Hvordan logge seg inn på PC
  • Hvordan foreta et utvalg
  • Hvordan kvittere ut en oppgave
  • Hvordan kjøre et Nullutvalg
 • VMware:
  • Hva en bruker VMware til
  • Hvordan logge seg inn på VMware
 • Telemator:
  • Hvordan logge seg på portalen der du kan finne Telemator og TelMe
  • Hvordan registrere objekter Telemator
  • Vite hvilke objekter som skal registreres i «Punkt, Trasé, Kabel, Utstyr»
  • Hvordan registrere objekter ved bruk av forhånds definerte maler/templates
  • Hvordan søke frem til objektenes plassering
  • Hvordan søke frem til objektenes plassering i kart via TelMe
  • Hvordan veksle mellom Telemator og TelMe

Kandidaten skal kjenne til:

 • Hvem som gir tilgang til disse programmene (brukernavn og passord)
 • Hvordan laste de ned og installere de på PC’en
 • Hvor en kan få hjelp til å rette opp eventuelle feil

6. FSE og NEK 400/700

Kandidaten skal kunne:

 • Hovedpunkter er §10 Planlegging av arbeid
 • Farer ved batteribanker
 • Bruk av riktig verktøy
 • Kunne den delen ut av forlegningsmetoder EN50173 som berører vårt anlegg

Kandidaten skal kjenne til:

 • Hvor vi finner fram til dokumentene
 • Kjenne til tabell 52A i NEK400
 • FSE, FEL, NEK400, NEK700 må man kjenne til og kunne lære seg å bruke
 • Kjenne til kriteriene for å oppfylle en kategori standard
 • Fiberforlegning spesielt bøy radius og trekk kraft

7. IP-telefoni

Kandidaten skal kunne:

 • Finne ut om det er samband
 • Kunne finne ut om det er en kjøreveisrelatert telefon eller ikke
 • Pinge IP-adresser via PC og VMware
 • Sjekke status telefon
 • Konfigurere ny telefon
 • Hvem skal kontaktes ved transmisjonsfeil

Kandidaten skal kjenne til:

 • Installasjonsbeskrivelse
 • Hvem som har brukerstøtte på disse
 • IP-adresser
 • Hvordan bytte apparat og legge inn ny IP-adresse

8. ITV

Kandidaten skal kunne:

 • Logge seg inn på VMware
 • Sette opp IP-adresse på kamera
 • Finne IP-adresser til kameraene
 • Pinge kamera
 • Logge på poe switcher
 • Resette utganger på poe switcher

Kandidaten skal kjenne til:

 • Retningslinjer for uttak av video
 • De forskjellige kameratyper som er i bruk, bruker/passord
 • Hvor man finner dokumentasjon på anlegget
 • Oppsett av kamera
 • Enkel feilsøking strøm, linje, status på kamera og poe switch

9. Fiber- og kobberkabel

Kandidaten skal kunne:

 • De fire kabelkategoriene
 • Koblingsskap
 • Hovedkobling
 • Termineringspanel for fiber- og kobberkabel
 • Fiber patchepanel
 • Jording av andre ledende elementer innenfor slyngfelt
 • Føringsveier
 • Merking
 • Dokumentasjon

Kandidaten skal kjenne til:

 • Gjeldende krav til utkobling
 • Krav til kabelpåvisning
 • Krav til kontrollmåling
 • Tilgjengelighetskrav
 • Krav til jording og skjerming av langlinjekabel

10. Måleteknikk

Kandidaten skal kunne:

 • OTDR
  • Distansemåling
  • Refleksjonsdetektering
  • Nivåmåling /dempning
 • Signalstyrkemåling
 • Målebru
  • Pulsekkometer
  • Bruddmåling
  • RFL
 • Analog / digital målinger
  • Ohmske målinger
 • Bit-tester
  • Forsinkelsesmåling på transmisjon-/data samband
 • PC
  • Ping-test
  • Beherske relevante program

Kandidaten skal kjenne til:

 • Kabelpeiling
  • Induktiv
  • Konduktiv
  • Passiv
  • Bruk av sonde

11. GSM-R og tunnelradio

Kandidaten skal kunne:

 • Basestasjoner
  • COBA
  • Hvilken funksjon CU har
  • Hvilken funksjon DUAMCO har
  • Innlogging, bruk av PC og LMT
 • Linker
  • Konfigurering, bytte og kabling av SRALXD
  • Innmåling av RL
  • Innlogging, bruk av PC og LMT
 • Antenner/strålekabel
  • VSWR/SWR målinger
  • PIM målinger
  • DC blokk og surgearrestor
 • Radio
  • Håndholdt OPH
  • Hvordan bytte CAB/SIM-kort
 • Tunnelradio
  • Masterunit
  • RF-repeater
  • Optisk repeaterenhet
 • VHF/UHF radio
  • Frekvenser
  • Nivåer

Kandidaten skal kjenne til:

 • Interference
  • Målinger og forståelse
 • Systemoppbygging
  • MSC, BSC, TRAU, BTS, Repeatere
lp_el/beredskapstest_for_tele.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)