lp_el:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_el:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg [2015/11/03 18:54]
infra [Sertifikatkode]
lp_el:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg [2016/09/29 10:12]
infra [Mål]
Linje 33: Linje 33:
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
-  * Fagbrev energimontør 
-eller 
   * Fagbrev som elektriker, elektromontørgruppe L   * Fagbrev som elektriker, elektromontørgruppe L
 +eller
 +  * Fagbrev som energimontør
  
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
  
-Etter endt kurs skal kursdeltaker være i stand til utføre montering, feilsøking og vedlikehold på 1000 V togvarmeanlegg anskaffet etter 2012+Etter endt kurs skal kursdeltaker være i stand til utføre feilsøking og vedlikehold på 1000 V togvarmeanlegg anskaffet etter 2012
  
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
Linje 47: Linje 47:
 ===== Gjennomføring ===== ===== Gjennomføring =====
  
-  * Teoretisk og praktisk gjennomføring+  * En dag med teoretisk gjennomgang og en dag med praktisk gjennomføring med hovedvet på drift og vedlikehold
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole 
   * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.   * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
  
-|Grunnkurs|20 deltakere|+|Grunnkurs|15 deltakere|
  
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
Linje 60: Linje 59:
 Ingen eksamen Ingen eksamen
  
-===== Kontinuasjon =====+
  
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
Linje 71: Linje 70:
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
   * ivareta elsikkerheten ved arbeid på 1000 V togvarmeanlegg   * ivareta elsikkerheten ved arbeid på 1000 V togvarmeanlegg
-  * forstå betydning av feil +  * forstå betydning av feil og driftssignaler
-  * og driftssignaler+
   * bruke jordingsutstyret som er i anlegget   * bruke jordingsutstyret som er i anlegget
   * forstå farene forbunnet med bruk og feilretting i 1000 V togvarmeanlegg   * forstå farene forbunnet med bruk og feilretting i 1000 V togvarmeanlegg
  
  
lp_el/drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)