lp_el:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2014/09/05 10:08) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan Drift og vedlikehold av 1000 V togvarmeanlegg Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør. Eier av læreplanen Jernbaneverket, Infrastrukturdirektør Utarbeidet av Driftsansvarlige lavspenningsanlegg Eksamenskode 53615 Sertifikatkode Drift og vedlikehold av 1000 V togvarmeanlegg Kurslengde Grunnkurs 2 dager Målgruppe Elektromontører, tilstandskontrollører og anleggsledere Betingelse Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk Krav til forkunnskaper  Fagbrev e nergimontør eller  Fagbrev som e lektriker, elektromontørgruppe L Kompetanse etter gjennomført kurs Etter endt kurs skal kursdeltaker være i stand til utføre montering, feilsøking og vedlikehold på 1000 V togvarmeanlegg anskaffet etter 2012 Godkjenningsperiode Eksamen skoden har ingen utløpsda to Gjennomføring  Teoretisk og praktisk gjennomføring  Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeid e egne opplæringsplaner i faget  Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole Maks antall deltake re Grunnkurs 20 deltakere Eksamen Ingen eksamen Kontinuasjon Krav til instruktørpersonell  Minimum fagbrev i elektrofag og god kjennskap til offentlig HMS - regelverk  Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens interne retningslinjer Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktø rer i h.h.t gjeldende regelverk for dette. Mål Drift og vedlikehold av 1000 V togvarmeanlegg Kandidaten skal kunne: - ivareta elsikkerheten ved arbeid på 1000 V togvarmeanlegg - forstå betydning av feil - og driftssignaler - bruke jordingsutstyret som er i anlegget - forstå farene forbunnet med bruk og feilretting i 1000 V togvarmeanlegg

lp_el/drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg.1409904492.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)