lp_el:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_el:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg [2014/09/05 10:08]
Christopher Schive opprettet
lp_el:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg [2017/09/11 16:56] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 +====== Læreplan: Drift og vedlikehold av 1000 V togvarmeanlegg ======
  
-Læreplan 
-Drift og vedlikehold av 1000 V togvarmeanlegg 
 Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.
-Eier av læreplanen + 
-Jernbaneverket, Infrastrukturdirektør +===== Eier av læreplanen ===== 
-Utarbeidet av + 
-Driftsansvarlige + Bane NOR, Infrastrukturdirektør 
-lavspenningsanlegg + 
-Eksamenskode+===== Utarbeidet av ===== 
 + 
 +Driftsansvarlige lavspenningsanlegg 
 + 
 +===== Eksamenskode ===== 
 53615 53615
-Sertifikatkode + 
-Drift og vedlikehold av 1000 V +===== Sertifikatkode ===== 
-togvarmeanlegg + 
-Kurslengde + 
-Grunnkurs + 
-2 dager +===== Kurslengde ===== 
-Målgruppe+ 
 +|Grunnkurs|2 dager| 
 + 
 +===== Målgruppe ===== 
 Elektromontører, tilstandskontrollører og anleggsledere Elektromontører, tilstandskontrollører og anleggsledere
-Betingelse + 
-Kurset foregår på norsk, og kan ikke +===== Betingelse ===== 
-gjennomføres med tolk + 
-Krav til forkunnskaper +Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk 
- + 
-Fagbrev +===== Krav til forkunnskaper ===== 
-nergimontør+ 
 +  Fagbrev som elektriker, elektromontørgruppe L
 eller eller
- +  * Fagbrev som energimontør 
-Fagbrev som e + 
-lektriker, elektromontørgruppe L +===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== 
-Kompetanse etter + 
-gjennomført kurs +Etter endt kurs skal kursdeltaker være i stand til utføre feilsøking og vedlikehold på 1000 V togvarmeanlegg anskaffet etter 2012 
-Etter endt kurs skal kursdeltaker være i stand til utføre montering, + 
-feilsøking og vedlikehold på 1000 V togvarmeanlegg +===== Godkjenningsperiode ===== 
-anskaffet etter 2012 + 
-Godkjenningsperiode +Eksamenskoden har ingen utløpsdato 
-Eksamen + 
-skoden +===== Gjennomføring ===== 
-har ingen utløpsda + 
-to +  * En dag med teoretisk gjennomgang og en dag med praktisk gjennomføring med hovedvet på drift og vedlikehold 
-Gjennomføring +  Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget 
- +  Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette. 
-Teoretisk og praktisk gjennomføring + 
- +===== Maks antall deltakere ===== 
-Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeid + 
-egne +|Grunnkurs|12 deltakere| 
-opplæringsplaner i faget + 
- +===== Eksamen ===== 
-Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole +
-Maks antall deltake +
-re +
-Grunnkurs +
-20 deltakere +
-Eksamen+
 Ingen eksamen Ingen eksamen
-Kontinuasjon + 
-Krav til + 
-instruktørpersonell + 
- +===== Krav til instruktørpersonell ===== 
-Minimum fagbrev i elektrofag og god kjennskap til offentlig HMS + 
-- +  Minimum fagbrev i elektrofag og god kjennskap til offentlig HMS-regelverk 
-regelverk +  Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens interne retningslinjer 
- + 
-Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må +===== Mål ===== 
-være godkjent i henhold til skolens interne retningslinjer +
-Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktø +
-rer i h.h.t gjeldende regelverk for dette. +
-Mål +
-Drift og vedlikehold av +
-1000 V togvarmeanlegg+
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-+  * ivareta elsikkerheten ved arbeid på 1000 V togvarmeanlegg 
-ivareta elsikkerheten ved arbeid på 1000 V togvarmeanlegg +  forstå betydning av feil og driftssignaler 
-+  bruke jordingsutstyret som er i anlegget 
-forstå betydning av feil +  forstå farene forbunnet med bruk og feilretting i 1000 V togvarmeanlegg 
-+
-og driftssignaler +
-+
-bruke jordingsutstyret som er i +
-anlegget +
-+
-forstå farene forbunnet med bruk og feilretting i 1000 V +
-togvarmeanlegg+
  
lp_el/drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg.1409904492.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)