lp_el:drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2015/06/25 13:51) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Drift og vedlikehold av 1000 V togvarmeanlegg

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Driftsansvarlige lavspenningsanlegg

Eksamenskode

53615

Sertifikatkode

Drift og vedlikehold av 1000 V togvarmeanlegg

Kurslengde

Grunnkurs2 dager

Målgruppe

Elektromontører, tilstandskontrollører og anleggsledere

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev energimontør

eller

 • Fagbrev som elektriker, elektromontørgruppe L

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker være i stand til utføre montering, feilsøking og vedlikehold på 1000 V togvarmeanlegg anskaffet etter 2012

Godkjenningsperiode

Eksamenskoden har ingen utløpsdato

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere

Eksamen

Ingen eksamen

Kontinuasjon

Krav til instruktørpersonell

 • Minimum fagbrev i elektrofag og god kjennskap til offentlig HMS-regelverk
 • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens interne retningslinjer

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • ivareta elsikkerheten ved arbeid på 1000 V togvarmeanlegg
 • forstå betydning av feil
 • og driftssignaler
 • bruke jordingsutstyret som er i anlegget
 • forstå farene forbunnet med bruk og feilretting i 1000 V togvarmeanlegg
lp_el/drift_og_vedlikehold_av_1000v_togvarmeanlegg.1435233083.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)