lp_el:grunnleggende_forstaelse_bane_nor_hoyspenningsanlegg
Denne versjonen (2020/10/20 14:02) ble godkjent av jist.

Læreplan: Grunnleggende forståelse av Bane NORs høyspenningsanlegg

1. Formål med læreplanen

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

2. Kursnavn

Grunnleggende forståelse av Bane NOR høyspenningsanlegg

3. Eier av læreplanen

Bane NOR, Banedirektør

4. Utarbeidet av

Driftsleder

5. Eksamenskode

53134

6. Sertifikatkode

Kurset oppfyller krav til modul 3 i utdanningsforløpet «Leder for elsikkerhet i og ved Bane NORs høyspenningsanlegg».

7. Kurslengde/omfang

10 dager fordelt på praktisk og teoretisk opplæring og teoretisk eksamen.

Deltakelse på teoretisk eksamen forutsetter minst 80% oppmøte i løpet av kurset.

Fraværsmelding med årsak leveres til skolen.

Ekstra arbeidsoppgaver kan gis for å kompensere for fravær.

8. Målgruppe

Personell uten relevant kompetanse (ref FEK) som deltar i den modulbaserte undervisningen for «Leder for elsikkerhet i Bane NORs høyspenningsanlegg»

9. Betingelser

 • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk
 • Kursdeltaker må være over 18 år

10. Krav til forkunnskaper

Gjennomført og/eller bestått modul 1 og 2 i opplæringsløpet «Leder for elsikkerhet i Bane NORs høyspenningsanlegg»

11. Innlæringsmål

Sikre tilstrekkelig kompetanse i Bane NORs høyspenningsanlegg.

12. Gjennomføring

 • Teoretisk undervisning
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i kurset
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

13. Maksimalt antall deltakere

20 personer

14. Eksamen

 • Skriftlig eksamen, 2 timer
 • Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse.
 • Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Ved ikke bestått eksamen kan kandidaten ta eksamen på nytt etter en uke. Ved ikke bestått eksamen andre gang må kandidaten ta nytt grunnkurs med tilhørende eksamen.

Dette gjelder alle videre forsøk.

15. Krav til kompetanseleverandør

Kurset arrangeres og administreres av leverandør godkjent etter gjeldende retningslinjer.

Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer

16. Mål

Kandidaten skal ha grunnleggende forståelse for:

 • Grunnleggende elektro for Bane NOR sine elektroanlegg
 • Banestrømforsyning fra nettleverandør til forbruker
 • Forskjellige kontaktledningssystemer med tilhørende anleggsdeler
 • Jording i jernbaneanlegg
 • Sikkert arbeid i og ved Bane NOR sine elektriske anlegg
 • Relevante instrukser og prosedyrer
lp_el/grunnleggende_forstaelse_bane_nor_hoyspenningsanlegg.txt · Sist endret: 2020/10/19 10:57 av jcs