lp_el:jording_i_jernbaneanlegg
Denne versjonen (2019/04/02 10:26) ble godkjent av infra.

Læreplan: Jording i jernbaneanlegg

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Driftsansvarlige lavspenningsanlegg

Eksamenskode

53136

Sertifikatkode

Kurslengde

Grunnkurs1 dag

Målgruppe

Alle som skal prosjektere og arbeide i Bane NORs elektroanlegg

Betingelse

  • Grunnkurset er det samme for prosjekterende og montører. Det skal bestrebes at ulike fagdisipliner skal være representert på alle kursavviklinger
  • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

Det er et krav at deltaker har gjennomgått e-læringssekvens i forkant av kurset. Sekvensen har en varighet på ca 3 timer. I tillegg er det en fordel med elektrobakgrunn.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker være kjent med prinsippene for utførelse av jordingsanlegg i Bane NOR

Godkjenningsperiode

Eksamenskoden har ingen gyldighetsperiode

Gjennomføring

E-læring: Sekvensen varer i ca 3 timer og blir tilsendt deltaker i forkant av kurset fra kompetanseleverandør

Samlingsdag: Teoretisk gjennomføring med praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig

Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget

Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere

Eksamen

Det er ingen eksamen på kurset

Kontinuasjon

Det er ingen eksamen på kurset

Krav til instruktørpersonell

  • Minimum fagbrev i elektrofag og god kjennskap til offentlig HMS regelverk
  • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Bane NORs retningslinjer
  • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører i h.h.t gjeldende regelverk for dette.

Mål

Kursdeltaker skal kjenne til de særskilte krav til jording og utjevning i jernbaneanlegg som stilles i forskrifter, normer og teknisk regelverk.

lp_el/jording_i_jernbaneanlegg.txt · Sist endret: 2019/04/02 10:26 av infra