lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane [2018/01/18 15:03]
Torgeir Blesvik
lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane [2018/01/23 14:02]
Torgeir Blesvik [Læringsmål]
Linje 80: Linje 80:
 ===== Krav til instruktører  ===== ===== Krav til instruktører  =====
  
-  - Ansatte BaneNOR+Krav til instruktører ansatt Bane NOR 
   - Godkjent i sikkerhetstjeneste og inneha/ ha innehatt godkjenning som fagleder jernbane innen de siste 10 årene   - Godkjent i sikkerhetstjeneste og inneha/ ha innehatt godkjenning som fagleder jernbane innen de siste 10 årene
   - Inngående kjennskap til Bane NORs styrende dokumenter for beredskap   - Inngående kjennskap til Bane NORs styrende dokumenter for beredskap
   - Gode pedagogiske evner   - Gode pedagogiske evner
-  - Eksternt instruktørpersonell+ 
 +Krav til eksternt instruktørpersonell 
   - Brukt som instruktør på aktuelt tema i egen organisasjon   - Brukt som instruktør på aktuelt tema i egen organisasjon
   - Erfaring fra innsats på skadested   - Erfaring fra innsats på skadested
Linje 106: Linje 109:
   - granskning av uønskede hendelser    - granskning av uønskede hendelser 
   - de ulike redningsetaters roller, ansvar og funksjoner   - de ulike redningsetaters roller, ansvar og funksjoner
-  - kommunikasjon med media ved ulykker på jernbanen+  - kommunikasjon med media ved ulykker på jernbanen
   - farer og beredskap knyttet til brann i tunneler, herunder hvordan en brann i en tunnel kan utvikle seg og slukkes   - farer og beredskap knyttet til brann i tunneler, herunder hvordan en brann i en tunnel kan utvikle seg og slukkes
   - fareklasser og merking i forbindelse med farlig gods som fraktes/oppbevares på Bane NORs infrastruktur   - fareklasser og merking i forbindelse med farlig gods som fraktes/oppbevares på Bane NORs infrastruktur
lp_el/laereplan_for_fagleder_jernbane.txt · Sist endret: 2021/03/23 14:27 av tro_ige