lp_el:laereplan_tverrfaglig_beredskap_linjen_kl
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2020/06/25 11:32) ble godkjent av kristin_strand.

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Tverrfaglig beredskap linjen for kl

Eier av læreplanen

Bane NOR, infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur

Eksamenskode

61526

Sertifikatkode

Kurslengde

ca. 5 dager

Målgruppe

KL-montører/energimontører

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev som KL-montør/Energimontør
 • Bør ha typegodkjenning som fører på aktuelle arbeidsmaskiner

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap om:

 • Over/underbygningens oppbygging
 • Vannet som skadefaktor
 • Anlegg i værutsatte områder
 • Snø og isrydding
 • Kontroll og midlertidige tiltak på drenering
 • Is i tunneler og skjæringer
 • Minste tverrsnitt
 • Bruk av verktøy som benyttes til feilretting i baneanleggene
 • HMS

Kjennskap til:

 • Årsaker til og utbedring av; skinnebrudd og solslyng
 • Helsveist spor.
 • Måling av pilhøyder
 • Vindskjevheter i sporet, samt tiltak i forbindelse med midlertidig utbedring.
 • Midlertidig utbedring av sporvidde
 • Akutte feil som kan oppstå i sporveksler
 • Plattformer og planoverganger
 • Bruenes over/underbygning, samt spor på bruer

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 3 år

Gjennomføring

 • Teoretisk undervisning
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget

Maks, antall deltakere

 • Ikke angitt

Eksamen

 • Skriftlig

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Ved ikke bestått eksamen må kandidaten ta nytt kurs og ny eksamen

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal etter endt opplæring ha tilstrekkelig kunnskap om baneanleggene for å ivareta sin personlige sikkerhet.

Kandidaten skal ha generell kunnskap om over- og underbygningens oppbygging.

Kandidaten skal ha kunnskap om anlegg i værutsatt område i forhold til snø/is, drenering og fare for ras.

Videre skal kandidaten kunne være med å bruke verktøy som benyttes til feilretting i sporanleggene.

/var/www/jk/data/pages/lp_el/laereplan_tverrfaglig_beredskap_linjen_kl.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)