lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2020/06/25 11:32) ble godkjent av kristin_strand.Den tidligere godkjente versjonen (2017/08/10 11:52) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Leder for elsikkerhet (LFS) i og ved Bane NORs kontaktledningsanlegg

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Assisterende driftsledere

Eksamenskode

53134

Sertifikatkode

Leder for kobling2430
Leder for elsikkerhet (LFS)2431
2.person ved frakobling2432
LFS ved snørydding2433
LFS ved bruk av forbikoblingsledning2435
LFS ved bruk av løfteredskap2436
Brytere på stasjoner og lastespor2437
LFS ved brann og ulykke2438

Kurslengde

Grunnkurs5 dager undervisning + eksamen
RepetisjonskursFSE og førstehjelp med fokus på strømskader

Målgruppe

Personell som skal ivareta elsikkerheten i og ved Bane NORs høyspenningsanlegg og som har behov for å foreta frakoblinger i Bane NORs høyspenningsanlegg

Betingelse

 • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk
 • Kursdeltaker må være over 18 år

Krav til forkunnskaper

 • Bestått kurs som hovedsikkerhetsvakt med unntak av de som skal jobbe som Leder for kobling på Bane NORs elkraftsentraler
 • Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder

Kompetanse etter gjennomført kurs

Grunnkurset gir kandidaten mulighet til å gjennomføre påkrevet praksis og endelig eksamen for å sertifiseres etter kode 2431.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 12 måneder

Gjennomføring

 • Teoretisk undervisning
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Grunnkurs 15 deltakere

Eksamen

Grunnkurs Skriftlig eksamen, 5 timer

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

GrunnkursSkriftlig eksamen, 5 timer

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til en 2. gangs eksamen. Ny eksamen kan avlegges uten at kandidaten gjennomfører nytt kurs.

Ved ikke bestått 2. gangs eksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs med tilhørende eksamen. Dette gjelder alle videre forsøk

Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes ihht Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • relevante forskrifter og instrukser
 • planlegge sikkerhetstiltak
 • foreta valg av arbeidsmetoder
 • bruke riktig sikkerhets- og verneutstyr
 • forklare hvordan elsikkerheten skal ivaretas i et arbeid
 • gjeldende varslingsrutiner ved ulykker
 • elsikkerhetsplan og sikker jobbanalyse
 • kommunisere om traffikale begrensninger
 • foreta selvstendige valg om valgte løsninger er gode nok
lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg.1557214611.txt.gz · Sist endret: 2019/05/07 09:36 av infra