lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_forbikoblingsledning
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2016/09/28 09:09) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2016/06/09 12:47) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Leder for elsikkerhet ved bruk av forbikoblingsledning

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Sakkyndige driftsledere

Eksamenskode

53153

Sertifikatkode

LFS ved bruk av forbikoblingsledning 2435

Kurslengde

Grunnkurs1 dag
RepetisjonskursFSE og førstehjelp

Målgruppe

Banemontører/ banereperatører og skinnesveisere som arbeider med planlagte arbeider i returkretsen.

Betingelse

 • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk
 • Kursdeltaker må være over 18 år

Krav til forkunnskaper

 • Inneha godkjenning som banemontør, banereparatør eller skinnesveiser
 • Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kursdeltaker skal etter endt opplæring kunne ivareta funksjonen som leder for elsikkerhet ved planlagt bruk av forbikoblingsledning

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighets periode ved bestått eksamen er 12 måneder

Gjennomføring

 • Teoretisk undervisning
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere

Eksamen

Grunnkurs30 min

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Ved ikke bestått eksamen må kandidaten ta nytt kurs og ny eksamen

Krav til instruktørpersonell

Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Jernbaneverkets retningslinjer. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører ihht gjeldende regelverk for dette.

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Bruk av forbikoblingsledning ved arbeid i spor
 • Relevante forskrifter
 • Utføre sikkerhetstiltak
 • Instruks for bruk av forbikoblingsledning
 • Gjeldende varslingsrutiner ved ulykker
 • Planlegge en jobb

Kandidaten skal kjenne til:

 • Hvilke krav som stilles til bruk, kontroll og oppbevaring av forbikoblingsledning
/var/www/jk/data/pages/lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_forbikoblingsledning.txt · Sist endret: 2023/02/20 12:39 av andlis