lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_isstoeter
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2016/09/29 08:44) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2016/09/29 08:40) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Leder for elsikkerhet ved bruk av isstøter, samt opplæring i AUS ved isstøting

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Sakkyndige driftsledere

Eksamenskode

53152

Sertifikatkode

LFS ved bruk av isstøter2434

Kurslengde

Grunnkurs1 dag
RepetisjonskursFSE og førstehjelp

Målgruppe

Personer som har behov for å fjerne is/istapper i tuneller og skjæringer

Betingelse

 • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk
 • Kursdeltaker må være over 18 år

Krav til forkunnskaper

 • Fagarbeider/ lærlinger i jernbanerelatert elektrofag
 • Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kursdeltaker skal etter endt opplæring

 • kunne ivareta funksjonen som leder for elsikkerhet ved bruk av isstøter
 • være godkjent for utføring av AUS arbeid (isstøting)
 • skal kunne bruke utstyr beregnet på isstøting

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 12 måneder

Gjennomføring

 • Teoretisk undervisning
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 personer

Eksamen

Grunnkurs30 min

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Ved ikke bestått eksamen, må kandidaten ha nytt grunnkurs med ny eksamen

Krav til instruktørpersonell

Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Jernbaneverkets retningslinjer

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • relevante forskrifter
 • instruks for bruk av isstøtere på Jernbaneverkets høyspenningsanlegg
 • utføre sikkerhetstiltak/Bruk, håndtering og oppbevaring av AUS verktøy (isstøting)
 • gjeldende varslingsrutiner ved ulykker
/var/www/jk/data/pages/lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_isstoeter.txt · Sist endret: 2023/10/04 08:13 av andlis