lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2016/09/28 09:13) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2016/06/09 12:47) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Sakkyndige driftsledere

Eksamenskode

53154

Sertifikatkode

Leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap2436

Kurslengde

Grunnkurs1 dag
RepetisjonskursFSE og førstehjelp med fokus på strømskader

Målgruppe

 • Maskinførere på skinnegående arbeidsmaskiner
 • Maskinførere på hjulgående og skinnevei maskiner med løfte- og graveutstyr
 • Førere av tårnkran/mobilkran som skal arbeide i nærheten av Jernbaneverkets høyspenningsanlegg

Betingelse

 • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk
 • Kursdeltaker må være over 18 år

Krav til for kunnskaper

 • Jernbaneverkets kurs i Sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur, del 1 og 2
 • Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kursdeltaker skal etter endt opplæring kunne ivareta funksjonen som leder for elsikkerhet ved bruk av løfteredskap

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighets periode ved bestått eksamen er 12 måneder

Gjennomføring

 • Teoretisk undervisning
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere

Eksamen

Grunnkurs30 min

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Ved ikke bestått eksamen må kandidaten ta nytt kurs og ny eksamen

Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes ihht Jernbaneverkets retningslinjer for godkjenning av instruktører. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • instruksen for leder elsikkerhet ved bruk av løfteredskap
 • relevante forskrifter
 • etablere og avvikle sikkerhetstiltak
 • gjeldende varslingsrutiner ved ulykker
/var/www/jk/data/pages/lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap.txt · Sist endret: 2023/10/04 08:15 av andlis