lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap [2016/06/08 11:13]
infra [Betingelse]
lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap [2016/09/28 09:13]
infra [Krav til for kunnskaper]
Linje 12: Linje 12:
  
 ===== Eksamenskode ===== ===== Eksamenskode =====
 +53154
 ===== Sertifikatkode ===== ===== Sertifikatkode =====
  
Linje 24: Linje 24:
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
  
 +  * Maskinførere på skinnegående arbeidsmaskiner
   * Maskinførere på hjulgående og skinnevei maskiner med løfte- og graveutstyr   * Maskinførere på hjulgående og skinnevei maskiner med løfte- og graveutstyr
   * Førere av tårnkran/mobilkran som skal arbeide i nærheten av Jernbaneverkets høyspenningsanlegg   * Førere av tårnkran/mobilkran som skal arbeide i nærheten av Jernbaneverkets høyspenningsanlegg
Linje 34: Linje 35:
 ===== Krav til for kunnskaper ===== ===== Krav til for kunnskaper =====
  
-  * Jernbaneverkets kurs i Sikkert arbeid i og ved spor for entreprenører (kun første gang)+  * Jernbaneverkets kurs i Sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur, del 1 og 2
   * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder   * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder
  
Linje 57: Linje 58:
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
  
-|Grunnkurs|Flervalgseksamen, 30 min|+|Grunnkurs|30 min|
  
 Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)