lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap [2016/09/28 09:12]
infra [Eksamen]
lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap [2017/09/11 16:56] (nåværende versjon)
Linje 5: Linje 5:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, infrastrukturdirektør+ Bane NOR, infrastrukturdirektør
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
Linje 26: Linje 26:
   * Maskinførere på skinnegående arbeidsmaskiner   * Maskinførere på skinnegående arbeidsmaskiner
   * Maskinførere på hjulgående og skinnevei maskiner med løfte- og graveutstyr   * Maskinførere på hjulgående og skinnevei maskiner med løfte- og graveutstyr
-  * Førere av tårnkran/mobilkran som skal arbeide i nærheten av Jernbaneverkets høyspenningsanlegg+  * Førere av tårnkran/mobilkran som skal arbeide i nærheten av Bane NORs høyspenningsanlegg
  
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
Linje 35: Linje 35:
 ===== Krav til for kunnskaper ===== ===== Krav til for kunnskaper =====
  
-  * Jernbaneverkets kurs i Sikkert arbeid i og ved spor for entreprenører (kun første gang)+  * Bane NORs kurs i Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur, del 1 og 2
   * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder   * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder
  
Linje 68: Linje 68:
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
  
-Instruktøren skal godkjennes ihht Jernbaneverkets retningslinjer for godkjenning av instruktører. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+Instruktøren skal godkjennes ihht Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_ved_bruk_av_loefteredskap.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)