lp_el:leder_for_elsikkerhet_veilederkurs
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/09/19 11:21) ble godkjent av infra.

Læreplan Leder elsikkerhet veilederkurs

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastrukturdirektøren

Utarbeidet av

Sakkyndig driftsledere

Eksamenskode

53156

Kurslengde

Grunnkurs3 dager

Målgruppe

Veiledere for praksisperioden til personell som skal bli leder for elsikkerhet (kode 2431)

Betingelse

 • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

 • Må ha hatt godkjenning som leder elsikkerhet (kode 2431) i minimum 5 år

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kursdeltaker skal etter endt opplæring kunne ivareta rollen som veileder for praksiskandidater for leder elsikkerhet

Godkjenningsperiode

Eksamenskoden har ingen gyldighetsperiode

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk undervisning
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs12 deltakere

Eksamen

Ingen eksamen

Kontinuasjon

Ingen eksamen

Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes i henhold til Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører

Mål

Kandidaten skal kjenne til:

 • Kommunikasjon og læring
 • Undervisningsmetoder
 • Læringsstrategier

Kandidaten skal kunne til:

 • Veiledningspedagogikk
 • Gi og få tilbakemeldinger
lp_el/leder_for_elsikkerhet_veilederkurs.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)