lp_el:nek_400
Denne versjonen (2015/06/29 15:00) ble godkjent av infra.

Læreplan: FEL og NEK 400

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Driftsansvarlige lavspenningsanlegg

Eksamenskode

Sertifikatkode

NEK 4003040

Kurslengde

Grunnkurs3 dager
Repetisjonskurs1 dag

Målgruppe

Installatører, ingeniører, saksbehandlere, rådgivere, montører og lærlinger

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

Ingen spesielle krav, men fordelaktig med elektrobakgrunn

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne bruke norm og forskrifter til planlegging og utførelse av lavspenningsinstallasjoner

Godkjenningsperiode

Grunnkurset er gyldig frem til revidert utgave av NEK 400 har vært publisert/ gjort gjeldene i 6 måneder. For å fornye gyldighetsperioden må repetisjonskurs gjennomføres

Gjennomføring

Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere
Repetisjonskurs20 deltakere

Eksamen

Ingen eksamen

Kontinuasjon

Krav til instruktørpersonell

 • Minimum fagbrev i elektrofag
 • Grunnkurs FEL og NEK 400
 • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Bane NORs retningslinjer
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører ihht gjeldende regelverk for dette

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Definisjoner
 • Vurdere bruk av ulike beskyttelsestiltak
 • Vurdere ytre påkjenninger
 • Vurdere strømføringsevner og korreksjonsfaktorer
 • Vurdere og anvende teori for ulike nettsystemer
 • Vurdere valg av vern for kortslutning og overbelastning
 • Vurdere tiltak knyttet til EMI og EMC
 • Redegjøre for krav til dokumentasjon
 • Forklare hva som inngår i en verifikasjon/ sluttkontroll

For repetisjonskurs settes det et spesielt fokus på nye oppdateringer

lp_el/nek_400.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)