lp_el:prosjektering_og_bygging_av_kontaktledningsanlegg
Denne versjonen (2015/07/13 14:26) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2015/06/29 14:58) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Informasjonsdag for bygging og prosjektering av kontaktledningsanlegg

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastrukturdirektøren

Utarbeidet av

Sakkyndig driftsleder Oslokorridoren

Eksamenskode

Eksamenskodex

Kurslengde

Grunnkurs2 dager

Målgruppe

De som skal prosjektere, bygge og følge opp kontaktledningsprosjekter i Bane NORs infrastruktur

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

Kunnskap om kontaktledningsanlegg

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt opplæring skal kandidaten ha forståelse for prosess og utførelse for bygging av kontaktledningsanlegg

Godkjenningsperiode

Eksamenskoden har ingen utløpsdato

Gjennomføring

2 dager med teoretisk og teknisk innføring i aktuelle temaer for prosjektering, bygging og oppfølging

Maks antall deltakere

Grunnkurs25 deltakere

Eksamen

Ingen eksamen

Krav til instruktørpersonell

Særs gode kunnskaper om Bane NORs kontaktledningsanlegg

Mål

Kandidaten skal kunne:

  • Se sammenheng mellom teori og praksis
  • Finne godkjente tegninger og bruke disse
  • Bruke enkle regneark for kontroller for beregninger av spennlengder, vekslings- og seksjonsfelt, samt sikksakk

kandidaten skal kjenne til:

  • Aksepterte tekniske løsninger for kontaktledningsanlegg
  • Logistikk for prosjektering og bygging av kontaktledningsanlegg
lp_el/prosjektering_og_bygging_av_kontaktledningsanlegg.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)