lp_el:sluttkontroll_verifikasjon_av_lavspenningsanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_el:sluttkontroll_verifikasjon_av_lavspenningsanlegg [2015/06/25 13:55]
Christopher Schive Page moved from laereplaner_lavspenning:sluttkontroll_verifikasjon_av_lavspenningsanlegg to lp_el:sluttkontroll_verifikasjon_av_lavspenningsanlegg
lp_el:sluttkontroll_verifikasjon_av_lavspenningsanlegg [2017/09/11 16:56] (nåværende versjon)
Linje 5: Linje 5:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, Infrastrukturdirektør+ Bane NOR, Infrastrukturdirektør
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
Linje 85: Linje 85:
   * dokumentasjonskrav som gjelder det aktuelle anlegget   * dokumentasjonskrav som gjelder det aktuelle anlegget
   * hvilke målinger som skal være utført   * hvilke målinger som skal være utført
 +
lp_el/sluttkontroll_verifikasjon_av_lavspenningsanlegg.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)