lp_el:sporvekselvarme_pintsch_aben
Denne versjonen (2017/10/24 10:33) ble godkjent av infra.

Læreplan: Sporvekselvarme Pintsch Aben

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Pintsch Aben

Eksamenskode

53619

Kurslengde

Grunnkurs1 dag undervisning

Målgruppe

Montører, tilstandskontrollører, faggruppeledere, lærlinger og andre som skal jobbe med sporvekselvarmeanlegg

Betingelse

Kurset gjennomføres på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • Bestått kurs i Forskrift for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
 • Godkjent gjennomgang av førstehjelpskurs med fokus på strømskader
 • Elektrofaglig bakgrunn

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker ha kjennskap til montasje, drift og vedlikehold av Pintsch Aben sporvekselvarmeanlegg

Godkjenningsperiode

Eksamenskoden har ingen utløpsdato

Gjennomføring

Teoretisk undervisning med praktisk øvelse der det er hensiktsmessig

Maks antall deltakere

Grunnkurs 6 deltakere

Eksamen

Ingen eksamen

Krav til instruktørpersonell

 • Må ha inngående kunnskap om Pintsch Aben sine sporvekselvarmeanlegg, herunder prosjektering, drift, vedlikehold og feilsøking
 • Instruktører på kurset må godkjennes av Pintsch Aben
 • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Bane NORs retningslinjer

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • betjene styrepanel i sporvekselvarme systemet, samt justere reguleringsparametere og hente ut informasjon om status på anlegget
 • Initialisere etter bytte av varmeelement

Kandidaten skal kjenne til:

 • hvordan elementer og følere monteres i sporveksler
 • oppbygging av standard styreskap og eventuelt trafoskap
 • Meteoscan værstasjon og temperatursensorer
 • de mest vanlige feil på sporvekselvekselvarmeanlegg, samt feilsøking
lp_el/sporvekselvarme_pintsch_aben.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)