lp_el:vurdering_av_risiko_og_egnethet
Denne versjonen (2015/07/08 13:40) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2015/06/29 15:03) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Vurdering av risiko og egnethet i Bane NORs lavspenningsanlegg

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Driftsansvarlige lavspenningsanlegg

Eksamenskode

53623

Sertifikatkode

Vurdering av risiko og egnethet

Kurslengde

Grunnkurs1 dag

Målgruppe

Installatører, ingeniører, saksbehandlere, rådgivere, montører, sikkerhetsrådgivere og lærlinger

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev elektrofag

eller

 • Teknisk fagskole elektrofaglig linje

eller

 • Ingeniørkompetanse

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne bruke norm og forskrifter til planlegging og utførelse av lavspenningsinstallasjoner

Godkjenningsperiode

Eksamenskoden har ingen gyldighetsperiode

Gjennomføring

 • Teoretisk undervisning
 • Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere

Eksamen

Ingen eksamen

Kontinuasjon

Krav til instruktørpersonell

 • Minimum fagbrev i elektrofag
 • Grunnkurs FEL og NEK 400
 • God kjennskap til FEF
 • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Bane NORs retningslinjer

Mål

Kandidaten skal kjenne til:

 • definisjoner
 • bruk av ulike beskyttelsestiltak
 • ytre påkjenninger
 • strømføringsevner og korreksjonsfaktorer
 • egenskaper for ulike nettsystemer
 • egenskaper til vern for beskyttelse
 • behov for selektivitet og backupbeskyttelse
 • tiltak knyttet til EMI og EMC
 • krav til dokumentasjon
 • vurdering av egnethet
lp_el/vurdering_av_risiko_og_egnethet.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)