lp_sa:akseltellere_clearguard_acm_300

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

lp_sa:akseltellere_clearguard_acm_300 [2020/02/17 15:47] (nåværende versjon)
Christopher Schive opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +====== Læreplan: Togdeteksjon Siemens akseltellere Clearguard ACM 300 og ZP D 43 ======
 +
 +====== Eier av læreplanen ======
  
 +Bane NOR
 +
 +====== Utarbeidet av ======
 +
 +Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
 +
 +===== Kurs- og sertifikatkoder =====
 +
 +^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^
 +| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører |  88???  |  81??  |
 +| Sikkerhetskontrollør |:::|::: 81??  |
 +| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  88???  |  81??  |  
 +| Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  88???  |
 +
 +
 +====== Kurslengde ======
 +  * Grunnkurs: 2,5 dager
 +  * Repetisjonskurs: 1 dag
 +
 +Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.
 +
 +====== Målgruppe ======
 +  * Kontrollør signal
 +  * Sikkerhetskontrollør signal
 +  * Sluttkontrollør signal F
 +
 +====== Krav til forkunnskaper ======
 +  * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør 
 +
 +eller 
 +
 +  * Bestått kurs i signalfag for ingeniører.
 +
 +====== Kompetanse etter gjennomført kurs ======
 +
 +Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet eller kunnskap til å utføre kontroller av systemet.
 +
 +====== Godkjenningsperiode ======
 +
 +Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:
 +  * 2 år og 2 måneder
 +
 +Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:
 +
 +  * Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 +  * Deltakelse på førstehjelp
 +  * Bestått kurs i NEK 400
 +  * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).
 +
 +For Sluttkontrollører gjelder også:
 +
 +  * Bestått “Sluttkontrollørkurs”
 +
 +====== Gjennomføring ======
 +  * E-læring. Teoretisk gjennomgang av oppbyggingen og funksjoner i et akseltellersystem
 +  * Praktisk trening i lab
 +    * montering av skinnekontakt med kabler til evalueringsenhet
 +    * justering av tellepunkt
 +    * bruk av vedlikeholds-pc
 +    * feilretting
 +
 +====== Maks antall deltakere ======
 +|Grunnkurs|  6  |
 +|Repetisjonskurs|  6  |
 +
 +
 +====== Eksamen ======
 +|Grunnkurs|Praktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandør|ca. 2 timer|
 +|Repetisjonskurs|Praktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandør|ca. 2 timer|
 +Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
 +
 +
 +====== Kontinuasjon ======
 +|Grunnkurs|Praktisk eksamen|
 +|Repetisjonskurs|Praktisk eksamen|
 +
 +Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
 +
 +Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.
 +
 +====== Krav til instruktørpersonell ======
 +  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
 +====== Mål ======
 +
 +==== Alle kontrollfunksjoner ====
 +
 +Kandidaten skal forstå:
 +  * oppbygging og funksjonalitet
 +  * hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten
 +
 +Kandidaten skal kunne:
 +  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering
 +  * anvende Teknisk regelverk
 +
 +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ====
 +
 +Kandidaten skal kunne:
 +  * utføre preventivt vedlikehold
 +  * utføre korrektivt vedlikehold
lp_sa/akseltellere_clearguard_acm_300.txt · Sist endret: 2020/02/17 15:47 av Christopher Schive