lp_sa:akseltellere_siemens

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:akseltellere_siemens [2015/06/30 10:30]
Christopher Schive Godkjent
lp_sa:akseltellere_siemens [2019/03/05 16:20]
Christopher Schive [Kurs- og sertifikatkoder]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Togdeteksjon Siemens akseltellere ACM 100 og ACM 200 ====== +====== Læreplan: Togdeteksjon Siemens akseltellere ACM 200 ======
- +
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  +
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør. +
   
 ====== Eier av læreplanen ====== ====== Eier av læreplanen ======
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ====== Utarbeidet av ====== ====== Utarbeidet av ======
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
-===== Kurskoder =====+===== Kurs- og sertifikatkoder =====
  
-** ACM 100 ** +^  Funksjon  ^  Kurs   Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ 
- +| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører |  88152  |  8151  | 
-^ Kurs ^  Kode  ^ +Sikkerhetskontrollør |:::|:::|  8152  | 
-| Grunnkurs for montører |  88142  +Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  88154  |  8153    
-| Repetisjonskurs for montører |  88143  +| Sluttkontrollør S |:::|:::|  8154  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  88144  | +Kontrollør og sikkerhetskontrollør  Repetisjonskurs |  88153/88155  |
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  88145  | +
- +
- +
-** ACM 200 ** +
- +
-^ Kurs ^  Kode  ^ +
-| Grunnkurs for montører |  88152  +
-| Repetisjonskurs for montører |  88153  | +
-Grunnkurs for prosjekterende  88154  | +
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  88155  | +
- +
-===== Sertifikatkoder ===== +
- +
-** ACM 100 ** +
-  +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-Kontrollør signal |  8141  |  +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8142  |  +
-| Sluttkontrollør F |  8143  |  +
-| Sluttkontrollør S |  8144  |  +
- +
- +
-** ACM 200 ** +
-  +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-| Kontrollør signal |  8151  |  +
-Sikkerhetskontrollør signal |  8152  |  +
-| Sluttkontrollør F |  8153  |  +
-| Sluttkontrollør S |  8154  | +
  
  
Linje 60: Linje 28:
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende. +  * Sluttkontrollør signal F/S
- +
-====== Betingelse ======  +
- +
-**For montører** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. +
-  +
-**For prosjekterende** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”. +
- +
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.+
  
 ====== Krav til forkunnskaper ====== ====== Krav til forkunnskaper ======
Linje 83: Linje 39:
 ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ======
  
-Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.+Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet eller kunnskap til å utføre kontroller av systemet.
  
 ====== Godkjenningsperiode ====== ====== Godkjenningsperiode ======
Linje 100: Linje 56:
  
   * Bestått “Sluttkontrollørkurs”   * Bestått “Sluttkontrollørkurs”
-====== Gjennomføring ====== +====== Gjennomføring ======
   * Teoretisk gjennomgang av oppbyggingen og funksjoner i et akseltellersystem   * Teoretisk gjennomgang av oppbyggingen og funksjoner i et akseltellersystem
   * Praktisk trening i lab   * Praktisk trening i lab
-    * Montering av skinnekontakt med kabler til evalueringsenhet +    * montering av skinnekontakt med kabler til evalueringsenhet 
-    * Justering av tellepunkt +    * justering av tellepunkt 
-    * Bruk av vedlikeholds-pc +    * bruk av vedlikeholds-pc 
-    * Feilretting+    * feilretting
  
 ====== Maks antall deltakere ====== ====== Maks antall deltakere ======
Linje 116: Linje 72:
 |Grunnkurs|Praktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandør|ca. 2 timer| |Grunnkurs|Praktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandør|ca. 2 timer|
 |Repetisjonskurs|Praktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandør|ca. 2 timer| |Repetisjonskurs|Praktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandør|ca. 2 timer|
-  +Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelseSpørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
-Bestått eksamen ihtleverandørens krav.+
  
  
Linje 123: Linje 78:
 |Grunnkurs|Praktisk eksamen| |Grunnkurs|Praktisk eksamen|
 |Repetisjonskurs|Praktisk eksamen| |Repetisjonskurs|Praktisk eksamen|
- +
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
  
Linje 129: Linje 84:
  
 ====== Krav til instruktørpersonell ====== ====== Krav til instruktørpersonell ======
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
 ====== Mål ====== ====== Mål ======
  
-Kandidaten skal kunne:  +==== Alle kontrollfunksjoner ==== 
-  * Forstå oppbygging og funksjonalitet + 
-  * Forstå hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten +Kandidaten skal forstå
-  * Utføre preventivt vedlikehold +  * oppbygging og funksjonalitet 
-  * Utføre korrektivt vedlikehold +  * hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten 
-  * Anvende Teknisk regelverk+ 
 +Kandidaten skal kunne: 
 +  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering 
 +  * anvende Teknisk regelverk 
 + 
 +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ==== 
 + 
 +Kandidaten skal kunne: 
 +  * utføre preventivt vedlikehold 
 +  * utføre korrektivt vedlikehold
lp_sa/akseltellere_siemens.txt · Sist endret: 2019/03/05 16:21 av Christopher Schive