lp_sa:akseltellere_siemens
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2015/06/25 14:00) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Togdeteksjon Siemens akseltellere ACM 100 og ACM 200

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Teknologi

Utarbeidet av

Jernbaneverket, Teknologi

Kurskoder

ACM 100

Kurs Kode
Grunnkurs for montører 88142
Repetisjonskurs for montører 88143
Grunnkurs for prosjekterende 88144
Repetisjonskurs for prosjekterende 88145

ACM 200

Kurs Kode
Grunnkurs for montører 88152
Repetisjonskurs for montører 88153
Grunnkurs for prosjekterende 88154
Repetisjonskurs for prosjekterende 88155

Sertifikatkoder

ACM 100

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 8141
Sikkerhetskontrollør signal 8142
Sluttkontrollør F 8143
Sluttkontrollør S 8144

ACM 200

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 8151
Sikkerhetskontrollør signal 8152
Sluttkontrollør F 8153
Sluttkontrollør S 8154

Kurslengde

 • Grunnkurs: 3 dager
 • Repetisjonskurs: 2 dager

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.

Betingelse

For montører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

For prosjekterende

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”.

Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomgang av oppbyggingen og funksjoner i et akseltellersystem
 • Praktisk trening i lab
  • Montering av skinnekontakt med kabler til evalueringsenhet
  • Justering av tellepunkt
  • Bruk av vedlikeholds-pc
  • Feilretting

Maks antall deltakere

Grunnkurs 4
Repetisjonskurs 4

Eksamen

GrunnkursPraktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandørca. 2 timer
RepetisjonskursPraktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandørca. 2 timer

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Forstå oppbygging og funksjonalitet
 • Forstå hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten
 • Utføre preventivt vedlikehold
 • Utføre korrektivt vedlikehold
 • Anvende Teknisk regelverk
lp_sa/akseltellere_siemens.1435233617.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)