lp_sa:akseltellere_siemens
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/05/22 16:06) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
Den tidligere godkjente versjonen (2016/02/22 15:24) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Togdeteksjon Siemens akseltellere ACM 200

Eier av læreplanen

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88152 8151
Sikkerhetskontrollør 8152
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 88154 8153
Sluttkontrollør S 8154
Alle funksjoner Repetisjonskurs 88153/88155

Sertifikatkoder

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 8151
Sikkerhetskontrollør signal 8152
Sluttkontrollør F 8153
Sluttkontrollør S 8154

Kurslengde

 • Grunnkurs: 3 dager
 • Repetisjonskurs: 2 dager

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.

Betingelse

For montører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

For prosjekterende

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”.

Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomgang av oppbyggingen og funksjoner i et akseltellersystem
 • Praktisk trening i lab
  • Montering av skinnekontakt med kabler til evalueringsenhet
  • Justering av tellepunkt
  • Bruk av vedlikeholds-pc
  • Feilretting

Maks antall deltakere

Grunnkurs 4
Repetisjonskurs 4

Eksamen

GrunnkursPraktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandørca. 2 timer
RepetisjonskursPraktisk/teoretisk prøve godkjent av leverandørca. 2 timer

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Forstå oppbygging og funksjonalitet
 • Forstå hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten
 • Utføre preventivt vedlikehold
 • Utføre korrektivt vedlikehold
 • Anvende Teknisk regelverk
lp_sa/akseltellere_siemens.1495461975.txt.gz · Sist endret: 2017/05/22 16:06 av Christopher Schive