lp_sa:akseltellere_siemens

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:akseltellere_siemens [2017/05/22 16:06]
Christopher Schive [Kurskoder]
lp_sa:akseltellere_siemens [2019/03/05 16:21] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Kurs- og sertifikatkoder]
Linje 3: Linje 3:
 ====== Eier av læreplanen ====== ====== Eier av læreplanen ======
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ====== Utarbeidet av ====== ====== Utarbeidet av ======
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 16: Linje 16:
 | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  88154  |  8153  |   | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  88154  |  8153  |  
 | Sluttkontrollør S |:::|::: 8154  | | Sluttkontrollør S |:::|::: 8154  |
-Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  88153/88155 +Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  88153  |
- +
-===== Sertifikatkoder ===== +
- +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-| Kontrollør signal |  8151  |  +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8152  |  +
-| Sluttkontrollør F |  8153  |  +
-| Sluttkontrollør S |  8154  | +
  
  
Linje 36: Linje 28:
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende. +  * Sluttkontrollør signal F/S
- +
-====== Betingelse ======  +
- +
-**For montører** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. +
-  +
-**For prosjekterende** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”. +
- +
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.+
  
 ====== Krav til forkunnskaper ====== ====== Krav til forkunnskaper ======
Linje 59: Linje 39:
 ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ======
  
-Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.+Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet eller kunnskap til å utføre kontroller av systemet.
  
 ====== Godkjenningsperiode ====== ====== Godkjenningsperiode ======
Linje 76: Linje 56:
  
   * Bestått “Sluttkontrollørkurs”   * Bestått “Sluttkontrollørkurs”
-====== Gjennomføring ====== +====== Gjennomføring ======
   * Teoretisk gjennomgang av oppbyggingen og funksjoner i et akseltellersystem   * Teoretisk gjennomgang av oppbyggingen og funksjoner i et akseltellersystem
   * Praktisk trening i lab   * Praktisk trening i lab
-    * Montering av skinnekontakt med kabler til evalueringsenhet +    * montering av skinnekontakt med kabler til evalueringsenhet 
-    * Justering av tellepunkt +    * justering av tellepunkt 
-    * Bruk av vedlikeholds-pc +    * bruk av vedlikeholds-pc 
-    * Feilretting+    * feilretting
  
 ====== Maks antall deltakere ====== ====== Maks antall deltakere ======
Linje 98: Linje 78:
 |Grunnkurs|Praktisk eksamen| |Grunnkurs|Praktisk eksamen|
 |Repetisjonskurs|Praktisk eksamen| |Repetisjonskurs|Praktisk eksamen|
- +
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
  
Linje 107: Linje 87:
 ====== Mål ====== ====== Mål ======
  
-Kandidaten skal kunne:  +==== Alle kontrollfunksjoner ==== 
-  * Forstå oppbygging og funksjonalitet + 
-  * Forstå hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten +Kandidaten skal forstå
-  * Utføre preventivt vedlikehold +  * oppbygging og funksjonalitet 
-  * Utføre korrektivt vedlikehold +  * hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten 
-  * Anvende Teknisk regelverk+ 
 +Kandidaten skal kunne: 
 +  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering 
 +  * anvende Teknisk regelverk 
 + 
 +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ====
  
 +Kandidaten skal kunne:
 +  * utføre preventivt vedlikehold
 +  * utføre korrektivt vedlikehold
lp_sa/akseltellere_siemens.1495461975.txt.gz · Sist endret: 2017/05/22 16:06 av Christopher Schive