lp_sa:betjeningsanlegg
Denne versjonen (2019/03/06 17:45) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2017/06/28 09:52) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Betjeningsanlegg

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurskoder

Siemens PLS S5/S7

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87402
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87403
Grunnkurs for sluttkontrollører 87404

SattCon PLS 200/15

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87412
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87413
Grunnkurs for sluttkontrollører 87414

ABB PLS AC 800/800M

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87422
Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør 87423
Grunnkurs for sluttkontrollører 87424

ABB Rail Manager sentral

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87432
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87433
Grunnkurs for sluttkontrollører 87434

Siemens Vicos sentral

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87442
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87443
Grunnkurs for sluttkontrollører 87444

Bombardier EbiCos 900 sentral

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87452
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87453
Grunnkurs for sluttkontrollører 87454

Bombardier Man 900 sentral

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87462
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87463
Grunnkurs for sluttkontrollører 87464

Sertifikatkoder

Siemens PLS S5/S7

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7401
Sikkerhetskontrollør signal 7402
Sluttkontrollør S 7404

SattCon PLS 200/15

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7411
Sikkerhetskontrollør signal 7412
Sluttkontrollør S 7414

ABB PLS AC 800/800M

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7421
Sikkerhetskontrollør signal 7422
Sluttkontrollør S 7424

ABB Rail Manager sentral

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7431
Sikkerhetskontrollør signal 7432
Sluttkontrollør S 7434

Siemens Vicos sentral

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7441
Sikkerhetskontrollør signal 7442
Sluttkontrollør S 7444

Bombardier EbiCos 900 sentral

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7451
Sikkerhetskontrollør signal 7452
Sluttkontrollør S 7454

Bombardier Man 900 sentral

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7461
Sikkerhetskontrollør signal 7462
Sluttkontrollør S 7464

Kurslengde

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører1 dag
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører1/2 dag
Grunnkurs for sluttkontrollører 1 dag
Grunnkurs for superbrukere1 dag

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal S

Betingelse

For kontrollører og sikkerhetskontrollører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

For sluttkontrollører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”.

Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
Repetisjonskurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
GrunnkursSkriftlig eksamenca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamenca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kontrollør og sikkerhetskontrollør

Kandidaten skal forstå:

 • grensesnittet mellom PLS og sikringsanlegget
 • symbolene til ordre og indikeringer
 • hvordan kommunikasjon mellom sentral og stasjon fungerer
 • innholdet i Teknisk regelverk - betjeningsanlegg
 • ordre og indikeringer

Kandidaten skal kunne:

 • PLS-funksjonen og rette feil på den

Sluttkontrollører

Kandidaten skal forstå:

 • grensesnittet mellom PLS og sikringsanlegget
 • symbolene til ordre og indikeringer
 • hvordan adresseringen på inn og utganger telles
 • hvilke informasjoner CTC krever, for at prosjekterte data vises riktig i CTC systemet
 • hvordan kommunikasjon mellom sentral og stasjon fungerer
 • innholdet i Teknisk regelverk - betjeningsanlegg
 • ordre og indikeringer
 • symbolkatalogene

Superbrukere

Kandidaten skal forstå:

 • grensesnittet mellom PLS og sikringsanlegget
 • symbolene til ordre og indikeringer
 • sentralsystemets funksjon og kunne feilrette
 • hvordan kommunikasjonen er bygd opp i sentralsystemet og til den enkelte stasjon
 • innholdet i Teknisk regelverk - betjeningsanlegg
 • ordre og indikeringer
 • symbolkatalogene

Kandidaten skal kunne:

 • PLS-funksjonen og rette feil på den

Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.

lp_sa/betjeningsanlegg.txt · Sist endret: 2019/03/05 16:37 av Christopher Schive