lp_sa:bruanlegg_styrt_med_nsi_63_sikringsanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:bruanlegg_styrt_med_nsi_63_sikringsanlegg [2014/10/24 13:12]
Christopher Schive [Gjennomføring]
lp_sa:bruanlegg_styrt_med_nsi_63_sikringsanlegg [2019/03/05 16:35]
Christopher Schive [Kurs- og sertifikatkoder]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Bruanlegg styrt med NSI 63 sikringsanlegg ====== ====== Læreplan: Bruanlegg styrt med NSI 63 sikringsanlegg ======
- 
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.  
- 
   
 ====== Eier av læreplanen ====== ====== Eier av læreplanen ======
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ====== Utarbeidet av ====== ====== Utarbeidet av ======
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
 + 
 +===== Kurs- og sertifikatkoder ===== 
 + 
 +^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode 
 +| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører |  87972  |  7971  | 
 +| Sikkerhetskontrollør |:::|::: 7972  | 
 +| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87974  |  7973  |   
 +| Sluttkontrollør S |:::|::: 7974  | 
 +| Kontroll og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  87973/87975  |
  
-====== Eksamenskode ====== 
-  
-====== Sertifikatkode ====== 
-  
-  * Sporvekselkontrollør:  
-  * Kontrollør signal:  
-  * Sikkerhetskontrollør signal:  
-  * Sluttkontrollør F:  
-  * Sluttkontrollør S:  
-  
 ====== Kurslengde ====== ====== Kurslengde ======
    
 Grunnkurs: 1 dag Grunnkurs: 1 dag
- +
 Repetisjonskurs: 1 dag Repetisjonskurs: 1 dag
  
Linje 33: Linje 28:
 ====== Målgruppe ====== ====== Målgruppe ======
  
-Kontrollør signalSikkerhetskontrollør signalSluttkontrollør signal F/S og prosjekterende. +  * Kontrollør signal 
- +  * Sikkerhetskontrollør signal 
-====== Betingelse ====== +  * Sluttkontrollør signal F/S
- +
-**For montører** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.  +
- +
-**For prosjekterende** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører” +
- +
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.+
  
 ====== Krav til forkunnskaper ====== ====== Krav til forkunnskaper ======
Linje 57: Linje 42:
 ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ======
  
-**For montører** +  * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i anleggstypen.  
- +  * Kunnskap til å utføre kontroller i systemet
-Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i anleggstypen.  +
- +
-**For prosjekterende** +
- +
-Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet+
  
 ====== Godkjenningsperiode ====== ====== Godkjenningsperiode ======
Linje 79: Linje 59:
  
   * Bestått “Sluttkontrollørkurs”   * Bestått “Sluttkontrollørkurs”
-  * Deltakelse på sluttkontrollørforum seneste 14 mnd 
  
 ====== Gjennomføring ====== ====== Gjennomføring ======
Linje 85: Linje 64:
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.    * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. 
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole+  * Kurset arrangeres av [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|godkjent tilbyder av jernbanefaglig opplæring]]
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+
 ====== Maks. antall deltakere ====== ====== Maks. antall deltakere ======
  
-|Grunnkurs|20 deltakere i teori|7 deltakere i praksis+|Grunnkurs|deltakere | 
-|Repetisjonskurs|20 deltakere i teori|7 deltakere i praksis|+|Repetisjonskurs|deltakere|
  
 ====== Eksamen ====== ====== Eksamen ======
  
-|Grunnkurs|Skriftlig eksamen, ca 1 time| +|Grunnkurs|Teoretisk eksamen, 1 time| 
-|Repetisjonskurs|Skriftlig eksamen, ca 1 time|+|Repetisjonskurs|Teoretisk eksamen, 1 time|
   
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
Linje 101: Linje 80:
 ====== Kontinuasjon ====== ====== Kontinuasjon ======
  
-|Grunnkurs|Praktisk eksamen| +|Grunnkurs|Teoretisk eksamen, 1 time
-|Repetisjonskurs|Praktisk eksamen|+|Repetisjonskurs|Teoretisk eksamen, 1 time|
   
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
Linje 110: Linje 89:
 ====== Krav til instruktørpersonell ====== ====== Krav til instruktørpersonell ======
  
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
  
  
 ====== Mål ====== ====== Mål ======
 +
 +Kandidaten skal forstå:
 +
 +  * bruanleggets funksjon
 +  * funksjonen mellom sikringsanlegget og bruanlegget
 +  * kontrollfunksjonen på bruens kontrollenheter
 +  * foreta justeringer og tilpasninger iht. Teknisk regelverk
 +  * foreta komponentbytte
 +
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * forstå bruanleggets funksjon. + 
-  * forstå funksjonen mellom sikringsanlegget og bruanlegget. +  * bruke funksjonstabellen for bruanlegg 
-  * forstå kontrollfunksjonen på bruens kontrollenheter. +  * foreta målinger/feilretting i bruanleggets deler
-  * bruke funksjonstabellen for bruanlegg. +
-  * foreta målinger/feilretting i bruanleggets deler+
-  * foreta justeringer og tilpasninger iht. Teknisk regelverk. +
-  * foreta komponentbytte  +
lp_sa/bruanlegg_styrt_med_nsi_63_sikringsanlegg.txt · Sist endret: 2019/03/05 16:35 av Christopher Schive