lp_sa:bruanlegg_styrt_med_nsi_63_sikringsanlegg
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/06/28 10:37) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
Den tidligere godkjente versjonen (2016/02/22 15:31) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Bruanlegg styrt med NSI 63 sikringsanlegg

Eier av læreplanen

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Kurskoder

Kurs Kode
Grunnkurs for montører 87972
Repetisjonskurs for montører 87973
Grunnkurs for prosjekterende 87974
Repetisjonskurs for prosjekterende 87975

Sertifikatkoder

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7971
Sikkerhetskontrollør signal 7972
Sluttkontrollør F 7973
Sluttkontrollør S 7974

Grunnkurs: 1 dag

Repetisjonskurs: 1 dag

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

Kontrollør signal, Sikkerhetskontrollør signal, Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.

Betingelse

For montører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

For prosjekterende

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”

Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63.

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

For montører

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i anleggstypen.

For prosjekterende

Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks. antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
Repetisjonskurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis

Eksamen

GrunnkursSkriftlig eksamen, ca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamen, ca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal forstå:

 • bruanleggets funksjon
 • funksjonen mellom sikringsanlegget og bruanlegget
 • kontrollfunksjonen på bruens kontrollenheter
 • foreta justeringer og tilpasninger iht. Teknisk regelverk
 • foreta komponentbytte

Kandidaten skal kunne:

 • bruke funksjonstabellen for bruanlegg
 • foreta målinger/feilretting i bruanleggets deler
lp_sa/bruanlegg_styrt_med_nsi_63_sikringsanlegg.1498639062.txt.gz · Sist endret: 2017/06/28 10:37 av Christopher Schive