lp_sa:drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

lp_sa:drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss [2016/02/22 15:28]
Christopher Schive
lp_sa:drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss [2017/09/11 16:55]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Drivmaskin Alstom for bevegelig kryss ====== 
- 
-====== Eier av læreplanen ====== 
- 
-Jernbaneverket, Teknologi 
- 
-====== Utarbeidet av ====== 
- 
-Jernbaneverket, Teknologi 
- 
-====== Eksamenskoder ====== 
- 
-**Alstom Bevegelig kryss (BK) for drift** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for mekanikere |  88370  | 
-| Repetisjonskurs for mekanikere |  88371  | 
-| Grunnkurs for montører |  88372  | 
-| Repetisjonskurs for montører |  88373  | 
- 
-**Alstom Bevegelig kryss (BK) for innlegging** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for mekanikere |  88400  | 
-| Grunnkurs for montører |  88402  | 
- 
-**Alstom Bevegelig kryss (BK) for innlegging inkl. boring** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for mekanikere |  88430  | 
-| Grunnkurs for montører |  88432  | 
- 
-  
-====== Sertifikatkoder ====== 
- 
-**Alstom Bevegelig kryss (BK) for drift** 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør signal |  8370  |  
-| Kontrollør signal |  8371  | 
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8372  | 
- 
-**Alstom Bevegelig kryss (BK) for innlegging** 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør signal |  8400  |  
-| Kontrollør signal |  8401  | 
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8402  | 
- 
-**Alstom Bevegelig kryss (BK) for innlegging inkl. boring** 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør signal |  8430  |  
-| Kontrollør signal |  8431  | 
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8432  | 
- 
-  
-====== Kurslengde ====== 
-  * Grunnkurs: 1 dag 
-  * Repetisjonskurs: 1 dag 
- 
-Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs. 
-  
-====== Målgruppe ======  
-  * Sporvekselkontrollør 
-  * Kontrollør signal 
-  * Sikkerhetskontrollør signal 
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende. 
- 
-====== Betingelse ======  
- 
-**For montører** 
- 
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. 
-  
-**For prosjekterende** 
- 
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”. 
- 
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs. 
- 
-====== Krav til forkunnskaper ====== 
-  * Godkjenning i Alstom MET 
-og 
-  * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør  
-eller  
-  * Bestått kurs i signalfag for ingeniører. 
- 
-====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== 
- 
-Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet. 
- 
-====== Godkjenningsperiode ====== 
- 
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 
- 
-  * 2 år og 2 måneder 
- 
-Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres: 
- 
-  * Bestått FSE med signalfaglig vinkling 
-  * Deltakelse på førstehjelp 
-  * Bestått kurs i NEK 400 
-  * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører). 
- 
-For Sluttkontrollører gjelder også: 
-  * Bestått “Sluttkontrollørkurs” 
- 
-====== Gjennomføring ======  
-  * Teoretisk gjennomføring. Praktiske øvingsoppgaver. 
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget. 
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. 
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette. 
- 
- 
-====== Maks antall deltakere ====== 
-|Grunnkurs|4 deltakere i praksis/teori| 
-|Repetisjonskurs|4 deltakere i praksis/teori| 
-  
- 
-====== Eksamen ======  
-|Grunnkurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
-|Repetisjonskurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
-  
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. 
- 
-====== Kontinuasjon ====== 
-|Grunnkurs|Praktisk eksamen| 
-|Repetisjonskurs|Praktisk eksamen| 
-  
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  
- 
-Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen. 
- 
-====== Krav til instruktørpersonell ====== 
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]]. 
-====== Mål ====== 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
- 
-  * Forstå oppbyggingen av drivmaskinen 
-  * Foreta målinger og feilretting i drivmaskin Alstom 
-  * Foreta bytte av komponenter   
-  * Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget 
-  * Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen 
  
lp_sa/drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)