lp_sa:drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss [2014/01/12 20:59]
Østen Lybeck krav om MET
lp_sa:drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss [2016/05/02 10:38]
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Drivmaskin Alstom for bevegelig kryss ====== ====== Læreplan: Drivmaskin Alstom for bevegelig kryss ======
  
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  +Læreplanen er innarbeidet [[lp_sa:sporvekseldrivmaskin_alstom_met|denne læreplanen]].
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.  +
- +
-====== Eier av læreplanen ====== +
- +
-Jernbaneverket, Teknologi +
- +
-====== Utarbeidet av ====== +
- +
-Jernbaneverket, Teknologi +
- +
-====== Eksamenskode ====== +
-  +
-====== Sertifikatkode ====== +
-  * Sporvekselkontrollør:  +
-  * Kontrollør signal:  +
-  * Sikkerhetskontrollør signal:  +
-  * Sluttkontrollør F:  +
-  * Sluttkontrollør S:  +
-  +
-====== Kurslengde ====== +
-  * Grunnkurs: 1 dag +
-  * Repetisjonskurs: 1 dag +
- +
-Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs. +
-  +
-====== Målgruppe ======  +
-  * Sporvekselkontrollør +
-  * Kontrollør signal +
-  * Sikkerhetskontrollør signal +
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende. +
- +
-====== Betingelse ======  +
- +
-**For montører** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. +
-  +
-**For prosjekterende** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”. +
- +
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs. +
- +
-====== Krav til forkunnskaper ====== +
-  * Godkjenning i Alstom MET +
-og +
-  * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør  +
-eller  +
-  * Bestått kurs i signalfag for ingeniører. +
- +
-====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== +
- +
-Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet. +
- +
-====== Godkjenningsperiode ====== +
- +
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: +
- +
-  * 5 år og 2 måneder +
- +
-Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres: +
- +
-  * Bestått FSE med signalfaglig vinkling +
-  * Deltakelse på førstehjelp +
-  * Bestått kurs i NEK 400 +
-  * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører). +
- +
-For Sluttkontrollører gjelder også: +
-  * Bestått “Sluttkontrollørkurs” +
-  * Deltakelse på sluttkontrollørforum seneste 14 mnd. +
- +
-====== Gjennomføring ======  +
-  * Teoretisk gjennomføring. Praktiske øvingsoppgaver. +
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget. +
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +
- +
-====== Maks antall deltakere ====== +
-|Grunnkurs|4 deltakere i praksis/teori| +
-|Repetisjonskurs|4 deltakere i praksis/teori| +
-  +
- +
-====== Eksamen ======  +
-|Grunnkurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-  +
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelseSpørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. +
- +
-====== Kontinuasjon ====== +
-|Grunnkurs|Praktisk eksamen| +
-|Repetisjonskurs|Praktisk eksamen| +
-  +
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  +
- +
-Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen. +
- +
-====== Krav til instruktørpersonell ====== +
-  * Instruktør må være godkjent på den bestemte anleggstypen. +
-  * Instruktører må ha minst 4 ukeverk pr. år i driftsrelaterte eller prosjekteringsrelaterte arbeidssituasjoner. +
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi i opplæringen. Godkjente lærere gis egne sertifiseringer for dette. Oversikt over alle sertifiserte lærere vil være tilgjengelig i Agresso JBV innen 30. juni 2014. +
- +
-Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører i h.h.t gjeldende regelverk for dette. +
- +
-====== Mål ====== +
- +
-**Drivmaskin Alstom for beVeielig kryss** +
- +
-Kandidaten skal kunne: +
- +
-Forstå oppbyggingen av drivmaskinen +
-Foreta målinger og feilretting i drivmaskin Alstom +
-Foreta bytte av komponenter   +
-Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget +
-Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen +
- +
lp_sa/drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)