lp_sa:drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss [2015/06/30 10:52]
Christopher Schive Godkjent
lp_sa:drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss [2016/05/02 10:38]
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Drivmaskin Alstom for bevegelig kryss ====== ====== Læreplan: Drivmaskin Alstom for bevegelig kryss ======
  
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  +Læreplanen er innarbeidet i [[lp_sa:sporvekseldrivmaskin_alstom_met|denne læreplanen]].
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.  +
- +
-====== Eier av læreplanen ====== +
- +
-Jernbaneverket, Teknologi +
- +
-====== Utarbeidet av ====== +
- +
-Jernbaneverket, Teknologi +
- +
-====== Eksamenskoder ====== +
- +
-**Alstom Bevegelig kryss (BK) for drift** +
- +
-^ Kurs ^  Kode  ^ +
-| Grunnkurs for mekanikere |  88370  | +
-| Repetisjonskurs for mekanikere |  88371  | +
-| Grunnkurs for montører |  88372  | +
-| Repetisjonskurs for montører |  88373  | +
- +
-**Alstom Bevegelig kryss (BK) for innlegging** +
- +
-^ Kurs ^  Kode  ^ +
-| Grunnkurs for mekanikere |  88400  | +
-| Grunnkurs for montører |  88402  | +
- +
-**Alstom Bevegelig kryss (BK) for innlegging inkl. boring** +
- +
-^ Kurs ^  Kode  ^ +
-| Grunnkurs for mekanikere |  88430  | +
-| Grunnkurs for montører |  88432  | +
- +
-  +
-====== Sertifikatkoder ====== +
- +
-**Alstom Bevegelig kryss (BK) for drift** +
- +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-| Sporvekselkontrollør signal |  8370  |  +
-| Kontrollør signal |  8371  | +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8372  | +
- +
-**Alstom Bevegelig kryss (BK) for innlegging** +
- +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-| Sporvekselkontrollør signal |  8400  |  +
-| Kontrollør signal |  8401  | +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8402  | +
- +
-**Alstom Bevegelig kryss (BK) for innlegging inkl. boring** +
- +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-| Sporvekselkontrollør signal |  8430  |  +
-| Kontrollør signal |  8431  | +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8432  | +
- +
-  +
-====== Kurslengde ====== +
-  * Grunnkurs: 1 dag +
-  * Repetisjonskurs: 1 dag +
- +
-Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs. +
-  +
-====== Målgruppe ======  +
-  * Sporvekselkontrollør +
-  * Kontrollør signal +
-  * Sikkerhetskontrollør signal +
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende. +
- +
-====== Betingelse ======  +
- +
-**For montører** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. +
-  +
-**For prosjekterende** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”. +
- +
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs. +
- +
-====== Krav til forkunnskaper ====== +
-  * Godkjenning i Alstom MET +
-og +
-  * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør  +
-eller  +
-  * Bestått kurs i signalfag for ingeniører. +
- +
-====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== +
- +
-Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet. +
- +
-====== Godkjenningsperiode ====== +
- +
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: +
- +
-  * 2 år og 2 måneder +
- +
-Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres: +
- +
-  * Bestått FSE med signalfaglig vinkling +
-  * Deltakelse på førstehjelp +
-  * Bestått kurs i NEK 400 +
-  * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører). +
- +
-For Sluttkontrollører gjelder også: +
-  * Bestått “Sluttkontrollørkurs” +
- +
-====== Gjennomføring ======  +
-  * Teoretisk gjennomføring. Praktiske øvingsoppgaver. +
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget. +
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette. +
- +
- +
-====== Maks antall deltakere ====== +
-|Grunnkurs|4 deltakere i praksis/teori| +
-|Repetisjonskurs|4 deltakere i praksis/teori| +
-  +
- +
-====== Eksamen ======  +
-|Grunnkurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-  +
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. +
- +
-====== Kontinuasjon ====== +
-|Grunnkurs|Praktisk eksamen| +
-|Repetisjonskurs|Praktisk eksamen| +
-  +
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  +
- +
-Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen. +
- +
-====== Krav til instruktørpersonell ====== +
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]]. +
-====== Mål ====== +
- +
-Kandidaten skal kunne: +
- +
-  * Forstå oppbyggingen av drivmaskinen +
-  * Foreta målinger og feilretting i drivmaskin Alstom +
-  * Foreta bytte av komponenter   +
-  * Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget +
-  * Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen+
lp_sa/drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)