lp_sa:drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2015/06/25 14:01) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Drivmaskin Alstom for bevegelig kryss

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Teknologi

Utarbeidet av

Jernbaneverket, Teknologi

Eksamenskoder

Alstom Bevegelig kryss (BK) for drift

Kurs Kode
Grunnkurs for mekanikere 88370
Repetisjonskurs for mekanikere 88371
Grunnkurs for montører 88372
Repetisjonskurs for montører 88373

Alstom Bevegelig kryss (BK) for innlegging

Kurs Kode
Grunnkurs for mekanikere 88400
Grunnkurs for montører 88402

Alstom Bevegelig kryss (BK) for innlegging inkl. boring

Kurs Kode
Grunnkurs for mekanikere 88430
Grunnkurs for montører 88432

Sertifikatkoder

Alstom Bevegelig kryss (BK) for drift

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør signal 8370
Kontrollør signal 8371
Sikkerhetskontrollør signal 8372

Alstom Bevegelig kryss (BK) for innlegging

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør signal 8400
Kontrollør signal 8401
Sikkerhetskontrollør signal 8402

Alstom Bevegelig kryss (BK) for innlegging inkl. boring

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør signal 8430
Kontrollør signal 8431
Sikkerhetskontrollør signal 8432

Kurslengde

 • Grunnkurs: 1 dag
 • Repetisjonskurs: 1 dag

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

 • Sporvekselkontrollør
 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.

Betingelse

For montører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

For prosjekterende

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”.

Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Godkjenning i Alstom MET

og

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske øvingsoppgaver.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs4 deltakere i praksis/teori
Repetisjonskurs4 deltakere i praksis/teori

Eksamen

GrunnkursSkriftlig eksamenca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamenca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Forstå oppbyggingen av drivmaskinen
 • Foreta målinger og feilretting i drivmaskin Alstom
 • Foreta bytte av komponenter
 • Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget
 • Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen
lp_sa/drivmaskin_alstom_for_bevegelig_kryss.1435233669.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)